เว็บไซด์อยู่ระหว่างการปรับปรุง หากหาสินค้าไม่พบ หรือ ต้องการราคา
ให้ติดต่อตามช่องทาง ติดต่อสอบถามได้ครับ


เช็คราคาสินค้า ในหน้าเว็บเก่าฃั่วคราวครับ ค้นหาสินค้า ไม่เจอ
หรือ สินค้าที่ไม่ได้ลงในเว็บ สามารถ ส่งรูปตัวอย่าง ระบุ ชื่อ ชนิด
ทางร้านจะลองหาให้ครับ

 
กลุ่มโฟโต้บอร์ด

คลิกดูรูปขยาย

โฟโต้บอร์ด ขนาด 8.1 x 5.2 cm.
โฟโต้บอร์ด ขนาด 16.5 x 5.3 cm.

กลุ่มแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา

ปริ้นท์ไข่ปลา 699 จุด ขนาด 9.5 x 5.8 cm.
----------------------------------------------------------------------------------------------
ปริ ้นท์ไข่ปลา 630 จุด ขนาด 9.3 x 5.5 cm. (แบบธรรมดา และแบบชุบเงิน)
----------------------------------------------------------------------------------------------
ปริ้นท์ไข่ปลา 1314 จุด ขนาด 11.9 x 8 cm.
----------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มแผ่น PCB

แผ่น PCB (แผ่นปริ้นท์)

ขนาดที่มีจำหน่าย
6 x 6 นิ้ว
6 x 12 นิ้ว
12 x 12 นิ้ว
ีมีทั้งแบบธรรมดา และ แบบอีฟอกซี่

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

กรดกัดปริ้นท์

มีจำหน่ายเป็นขีด (100 กรัม)
วิธีใช้ ให้ผสมน้ำทำให้กรดละลาย
ถ้าต้องการความเข้มข้นให้ใช้น้ำน้อย

 

กลุ่ม มอเตอร์ ดอกสว่นเจาะ
ชุดมอเตอร์สำหรับเจาะแผ่น PCBรุ่น M1
(มีรุ่นตัวเล็ก)


แรงดันใช้งาน 12
นำ้ำหนัก 200 กรัม
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 ซม.
ความยาว 5.5 ซม ( เฉพาะมอเตอร์)
ความยาวรวมแกนจับ 9 ซม.
   
ดอกเจาะแผ่น PCB ใช้กับมอเตอร์ด้านบน
แกนขนาด 3 มม.
ขนาดที่มีจำหน่าย (ประมาณ)
0.7 มม
0.8 มม
0.9 มม
1 มม
1.1 มม
1.2 มม
1.3 มม
1.5 มม
1.6 มม
1.8 มม
2 มม
3 มม
 
และแบบรวม 12 ดอก (0.7 - 3 มม)
** ดอกสว่านแต่ละรุ่นที่มีจำหน่าย ขนาดอาจจะแตก
ต่างกันไปบ้าง **

ดอกคว้าน
แกนขนาด 3 มม.
ขนาดที่มีจำหน่าย

1มม , 1.2มม 1.3มม ,1.5มม , 2มม

** ดอกคว้านแต่ละรุ่นที่มีจำหน่าย ขนาดอาจจะแตก
ต่างกันไปบ้าง **

กลุ่มเสารอง ชุดน็อต

แกนพลาสติก

ขนาดที่มีจำหน่าย
สูง 6mm 8 mm. และ 17 mm.

มีจำหน่ายที่แบบแยกและแบบถุง (100 ชิ้น)

 

-------------------------------------------------------------------------------------

เสารองโลหะ

ขนาดที่มีจำหน่าย ( พร้อมน็อต)
10 มม.
12.5 มม.
15 มม.
20 มม.
25 มม.
30มม.


-----------------------------------------------------------------------------------
ชุดน็อต

JP 3x05 สูง 0.5cm
JP 3x08 สูง 0.8cm
JP 3x10 สูง 1cm
JP 3x12 สูง 1.2cm
JP 3x15 สูง 1.5cm
JP 3x18 สูง 1.8cm
JP 3x20 สูง 2cm
JP 3x25 สูง 2.5cm
JP 3x30 สูง 3cm
JP 3x35 สูง 3.5cm
JP 3x40 สูง 4cm
JP 3x45 สูง 4.5cm
JP 3x50 สูง 5cm
JP 3x55 สูง 5.5cm

หัวน็อต M3
แหวน M3
กลุ่มกล่องอเนกประสงค์

.FB01 กล่องอเนกประสงค์

• ขนาดภายนอก 60*65*25 มม.
• ขนาดภายใน 55*61*22 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายใน 2 จุด
• ใส่ลำโพงขนาด 2.25 นิ้ว ได้
• สามารถนำไปใส่กับวงจรกันขโมยขนาดเล็กได้




FB02 กล่องอเนกประสงค์

• ขนาดภายนอก 36*118*21 มม.
• ขนาดภายใน 33*116*17 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายใน 2 จุด
• สามารถใส่วงจรโลจิกโพรบ,รีโมทอินฟาเรด หรือไมค์ลอยได้



FB03 กล่องอเนกประสงค์

• ขนาดภายนอก 69*105*38 มม.
• ขนาดภายใน 64*98*34 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในทางด้านบน 4 จุด
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในทางด้านล่าง 4 จุด
• มีช่องเสียบ PCB



FB04 กล่องอเนกประสงค์

• ขนาดภายนอก 89*134*45 มม.
• ขนาดภายใน 84*128*41 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในทางด้านบน 4 จุด
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในทางด้านล่าง 4 จุด
• มีช่องเสียบ PCB



FB05 กล่องอเนกประสงค์

• ขนาดภายนอก 103*150*67 มม.
• ขนาดภายใน 98*145*54 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายใน 8 จุด
• ใส่หม้อแปลงขนาด 500 มิลลิแอมป์ ได้
• เหมาะสำหรับวงจรขนาดกลาง
• มีขายางรอง 4 จุด



FB06 กล่องอินสทรูเมนต์

• ขนาดภายนอก 215*168*78 มม.
• ขนาดภายใน 209*156*72 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในด้านบน 12 จุด
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในด้านล่าง 8 จุด
• มีช่องเสียบ PCB
• มีขายางรอง 4 จุด
• ฝาทั้งสี่ด้านสามารถแยกออกได้อิสระ



FB07 กล่องวิทยุรับส่ง

• ขนาดภายนอก 64*164*36 มม.
• ขนาดภายใน 60*159*31 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในด้านล่าง 4 จุด
• เหมาะสำหรับวงจรวิทยุรับส่ง
• ใส่ลำโพงขนาด 2.25 นิ้ว ได้
• ใส่ถ่าน 9 โวลท์ได้



FB08 กล่องไมค์ลอยกลาง

• ขนาดภายนอก 50*140*25 มม.
• ขนาดภายใน 49*135*19 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในด้านบน 5 จุด
• ใช้กับไมค์ลอยต่างๆ ได้



FB09 กล่องอเนกประสงค์

• ขนาดภายนอก 130*195*66 มม.
• ขนาดภายใน 125*188*60 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในด้านล่าง 12 จุด
• ใส่หม้อแปลงขนาด 1 แอมป์ ได้
• ใช้กับวงจรขนาดใหญ่ได้
• มีขายางรอง 4 จุด
• ใช้กับวงจรกันขโมยต่างๆ ได้



FB10 กล่องอินสทรูเมนต์

• ขนาดภายนอก 146*157*67 มม.
• ขนาดภายใน 139*140*60 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในด้านบน 13 จุด
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในด้านล่าง 9 จุด
• มีขายางรอง 4 จุด
• สามารถแยกฝาหน้า,หลัง,บน,ล่างได้



FB11 กล่องอเนกประสงค์

• ขนาดภายนอก 32*47*25 มม.
• ขนาดภายใน 30*45*20 มม.
• ไม่มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายใน
• ใช้ประกบและยึดด้วยกาว
• เหมาะสำหรับโมดูลและวงจรขนาดเล็ก



FB12 กล่องอเนกประสงค์ มีปีกยึดน็อต 2 ข้าง

• ขนาดภายนอก 40*55*25 มม.
• ขนาดภายใน 35*50*20 มม.
• มีปีกยึดน็อตกับฝาผนัง 2 ด้าน
• เหมาะสำหรับวงจรเซ็นเซอร์ต่างๆ และวงจรขนาดเล็ก



FB13 กล่องอเนกประสงค์ มีปีกยึดน็อต 2 ข้าง

• ขนาดภายนอก 68*125*28 มม.
• ขนาดภายใน 65*100*24 มม.
• มีปีกยึดน็อตกับฝาผนัง 2 ด้าน
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 4 จุด



FB14 กล่องอเนกประสงค์ มีลูกบิด,เต้าเสียบ AC

• ขนาดภายนอก 77*107*42 มม.
• ขนาดภายใน 72*102*40 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านบน 4 จุด
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 4 จุด
• มีเต้าเสียบไฟ AC,ลูกบิด,รูร้อยสาย AC และลูกยาง
• ใช้กับวงจรหรี่ไฟหรือวงจรตั้งเวลาต่างได้



FB15 กล่องอินเตอร์คอม

• ขนาดภายนอก 107*158*35 มม.
• ขนาดภายใน 101*152*30 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านบน 6 จุด
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 5 จุด
• ใส่ลำโพงขนาด 2.25 นิ้วได้
• ใส่ถ่านขนาด UM2 จำนวน 3 ก้อน ได้
• มีขั้วถ่านและฝาปิดถ่าน


FB16 กล่องอินสทรูเมนต์

• ขนาดภายนอก 140*110*42 มม.
• ขนาดภายใน 131*101*36 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านบน 10 จุด
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 6 จุด
• มีขายางรอง 4 จุด
• สามารถแยกฝาหน้า,หลัง,บนและล่างได้


FB17 กล่องอเนกประสงค

• ขนาดภายนอก 63*115*23 มม.
• ขนาดภายใน 59*112*18 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านบน 4 จุด
• มีช่องเสียบ PCB 2 ช่อง
• ใส่ลำโพงขนาด 2.25 นิ้วได้
• ใส่ถ่าน 9 โวลท์ได้
• ใส่ถ่านขนาด AA ได้
• เหมาะสำหรับวงจรเสียงและตัวส่งของรีโมท

FB18 กล่องอเนกประสงค์

• ขนาดภายนอก 71*138*65 มม.
• ขนาดภายใน 68*135*60 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 6 จุด
• มีช่องเสียบ PCB 4 ช่อง
• มีขายางรอง 4 จุด
• ใส่หม้อแปลงขนาด 1 แอมป์ ได้

FB19 กล่องอเนกประสงค์  

• ขนาดภายนอก 27*48*10 มม.
• ขนาดภายใน 24*44*7 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 2 จุด
• ใช้กับวงจรขนาดเล็กได้

FB20 กล่องอเนกประสงค์

• ขนาดภายนอก 50*76*20 มม.
• ขนาดภายใน 48*73*17 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านบน 4 จุด
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 4 จุด
• เหมาะกับวงจรขนาดเล็ก
• ใส่แบตเตอรี่ 9 โวลท์ได

FB21 กล่องอเนกประสงค์

• ขนาดภายนอก 111*111*24 มม.
• ขนาดภายใน 107*107*20 มม.
• มีรูยึดน็อตภายในด้านบน 4 จุด
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 4 จุด
• เหมาะกับวงจรขนาดเล็ก
• มีช่องใส่ถ่านขนาด AA ได้ 4 ก้อน
• มีพร้อมขั้วถ่านและฝาปิด

FB22 กล่องอเนกประสงค์  

• ขนาดภายนอก 164*234*(54,57) มม.
• ขนาดภายใน 157*228*(48,51) มม.
• ฝาด้านบนมีลักษณะโค้ง ทำให้เกิดความสวยงาม
• มีรูยึดน็อตภายในด้านล่าง 4 จุด
• มีรูแขวนกล่องกับฝาผนังบริเวณฝาหลัง 2 จุด
• เหมาะกับวงจรขนาดใหญ่
• ใส่หม้อแปลงขนาด 500 มิลลิแอมป์ ได้

FB23 กล่องอเนกประสงค

• ขนาดภายนอก 77*107*(42,30) มม.
• ขนาดภายใน 71*102*(37,26) มม.
• ฝาด้านบนมีลักษณะโค้ง ทำให้เกิดความสวยงาม
• มีรูยึดน็อตภายในด้านบน 4 จุด
• มีรูยึดฝาบนและฝาล่างที่มุมฝาล่าง 4 จุด
• เหมาะสำหรับวงจรเร็กกูเลเตอร์
• ใส่หม้อแปลงขนาด 300 มิลลิแอมป์ ได้

 
FB24 กล่องอเนกประสงค์  

• ขนาดภายนอก 42*45*16 มม.
• ขนาดภายใน 39*42*13 มม.
• เหมาะสำหรับวงจรขนาดเล็ก
• มีรูยึดฝาบนและฝาล่างที่มุมฝาล่าง 4 จุด

FB25 กล่องอเนกประสงค์

• ขนาดภายนอก 65*139*(42,34) มม.
• ขนาดภายใน 90*134*(37,29) มม.
• ฝาด้านบนมีความโค้ง ทำให้เกิดความสวยงาม
• มีรูยึดฝาบนและฝาล่างที่มุมฝาล่าง 4 จุด
• มีรูสำหรับแขวนฝาผนัง 2 จุด ที่ฝาหลัง

   
   

** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ