หาสินค้า ไม่เจอ ฝากข้อความไว้ได้ครับ
ทางร้านจะลองหาให้ครับ ที่ ติดต่อสอบถาม
* ราคาที่ลงไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
อุปกรณ์แสดงผล LED


 
ราคา
LED 3 มม แดง เขียว เหลือง (ส้ม 2 บาท)
1.25
LED 5 มม แดง เขียว เหลือง (ส้ม 2 บาท)
1.25
 
 
LED 3 มม ซุปเปอร์ไบท์ แดง เขีัยว เหลือง น้ำเงิน ขาว
2.5
LED 3 มม ซุปเปอร์ไบท เขียว
4.5
LED 3 มม ซุปเปอร์ไบท ชมภู ม่วง
8
 
 
LED 5 มม ซุปเปอร์ไบท์ แดง เขีัยว เหลือง ส่ม น้ำเงิน ขาว
2
LED 5 มม ซุปเปอร์ไบท ชมภู ม่วง

8

จอ LCD 16X2 มีBacklight
จอ LCD 16X2 มีBacklight แบบ I2C
   7 Segment

            
  หลัก ขนาด สีตัวอักษร ต่อแบบ ขา พื้นอักษร พื้นโดยรวม
7 Segment 1 0.32 เขียว CA ขาแยก พื้นอักษร ขาว พิ้น เทา
7 Segment 1 0.39 แดง CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 0.52 ส้ม CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 0.56 เขียว CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 0.56 เขียว CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 0.56 ส้ม CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 0.56 ส้ม CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 0.56 แดง CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 0.56 แดง CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 0.56 แดง CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 0.56 เหลือง / เขียว CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 0.8 แดง CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 0.8 แดง CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 1 เขียว CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 1 ส้ม CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 1 แดง CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 1 แดง CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 1.2 แดง CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 1.8 แดง CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 1.8 แดง/เขียว CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 2.3 เขียว CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 2.3 ส้ม CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 2.3 ส้ม CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 2.3 แดง CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 2.3 แดง CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พิ้น เทา
7 Segment 1 3 แดง/เขียว CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 4 แดง CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 4 แดง CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 1 4 แดง CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 2 0.28 เขียว CA ขาร้วม พื้นอักษร เขียว พิ้น เทา
7 Segment 2 0.28 เขียว CA ขาร้วม พื้นอักษร เขียว พิ้น เทา
7 Segment 2 0.3 เขียว CC ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 2 0.36 เขียว CC ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 2 0.4 เขียว CA ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 2 0.4 ขาว CA ขาร้วม พื้นอักษร เหลือง พืน ดำ
7 Segment 2 0.4 เขียว CC ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พิ้น เทา
7 Segment 2 0.47 ขาว CA ขาร้วม - พืน ดำ
7 Segment 2 0.56 แดง CA ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 2 0.56 ฟ้า CA ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 2 0.56 เขียว CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 2 0.56 ส้ม CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 2 0.56 ส้ม CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 2 0.56 ส้ม CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 2 0.56 แดง CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 2 0.56 ขาว CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 2 0.56 เหลือง / เขียว CC ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 2 0.56 แดง CC ขา แยก พื้นอักษร แดง พิ้น แดง
7 Segment 2 0.6 ส้ม CA ขา แยก พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 2 1 ส้ม CA ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 3 0.28 ฟ้า CA ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 3 0.28 แดง CA ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 3 0.28 แดง CA ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 3 0.3 แดง CC ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 3 0.56 เขียว CC ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 4 0.25 เหลือง / เขียว CC ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 4 0.25 เขียว CC ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 4 0.28 เขียว CC ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 4 0.39 ฟ้า CA ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 4 0.39 ฟ้า CA ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 4 0.39 ฟ้า CA ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 4 0.39 ขาว CA ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 4 0.39 เหลือง CA ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 4 0.39 ขาว CA ขาร้วม พื้นอักษร เหลือง พืน ดำ
7 Segment 4 0.4 แดง CC ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พิ้น เทา
7 Segment 4 0.4 เหลือง CC ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พิ้น เทา
7 Segment 4 0.4 เหลือง / ส้ม CC ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พิ้น เทา
7 Segment 4 0.56 แดง CA ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำ
7 Segment 4 0.56 แดง CC ขาร้วม พื้นอักษร ขาว พืน ดำLED Dot Matrix

  ชนาด ขนาด DOT สี สีพื้นDot lurnho คอมมอน
LED Dot Matrix 5x7 1.9mm แดง White พื้นดำ Row Anode/Column Cathode
LED Dot Matrix 5x7 2mm แดง White พื้น เทา Row Anode/Column Cathode
LED Dot Matrix 8x8 3mm แดง White พื้นดำ Row Anode/Column Cathode
LED Dot Matrix 5x7 3mm แดง White พื้นดำ Row Anode/Column Cathode
LED Dot Matrix 5x7 5.0mm ส้ม White พื้นดำ Row Anode/Column Cathode
LED Dot Matrix 8x8 5mm แดง White พื้นดำ Row Anode/Column Cathode
LED Dot Matrix 5x7 7.62mm แดง White พื้นดำ Row Cathode/Column Anode** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ