เว็บไซด์อยู่ระหว่างการปรับปรุง หากหาสินค้าไม่พบ หรือ ต้องการราคา
ให้ติดต่อตามช่องทาง ติดต่อสอบถามได้ครับเช็คราคาสินค้า ในหน้าเว็บเก่าฃั่วคราวครับ ค้นหาสินค้า ไม่เจอ
หรือ สินค้าที่ไม่ได้ลงในเว็บ สามารถ ส่งรูปตัวอย่าง ระบุ ชื่อ ชนิด
ทางร้านจะลองหาให้ครับ


IC ชนิดต่างๆ

IC TTL CMOS
เบอร์
ตัวถัง
รายละเอียด
74LS00
DIP-14
Quadruple 2 Input NAND Gate
74LS01
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NAND Gate
74LS02
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NOR Gate
74LS03
DIP-14
Quad. 2-input NAND Gates With Open Collector Output
74LS04
DIP-14
Hex Inverter
74LS05
DIP-14
Hex Inverter
74LS06
DIP-14
Hex Inverter
74LS07
DIP-14
Hex Buffers/Drivers
74LS08
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive AND Gate
74LS09
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive AND Gate
74LS10
DIP-14
Triple 3-Input Positive NAND Gates
74LS11
DIP-14
Triple 3-Input Positive AND Gates
74LS12
DIP-14
Tripple 3-Input Positive NAND Gates
74LS13
DIP-14
Dual 4-Input Positive NAND Schmitt Trigger
74LS14
DIP-14
Hex Schmitt-Trigger Inverters
74LS15
DIP-14
Tripple 3-input AND Gates
74LS28
DIP-14
NOR Gates
74LS32
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive OR Gate
74LS47
DIP-16
BCD to Seven-Segment Decoder/Driver
74LS48
DIP-16
BCD to Seven-Segment Decoder/Driver
74LS73
DIP-14
Dual J-K Flip-Flop
74LS74
DIP-14
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops
74LS86
DIP-14
Quadruple 2 Input Exclusive OR Gate
74LS90
DIP-14
Decade,Divide-By-Twelve and Binary Counters
74LS92
DIP-14
?Divide By-Twelve Counter
74LS93
DIP-14
Decade,Divide-By-Twelve and Binary Counters
74LS107
DIP-14
Dual J-K Flip-Flops with Clea
74LS109
DIP-16
DUAL J-K POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH PRESET AND CLEAR
74LS112
DIP-16
DUAL JK NEGATIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
74LS113
DIP-14
DUAL JK NEGATIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
74LS114
DIP-14
Dual J-K Negative Edge-Triggered Flip-Flop
74LS122
DIP-14
Retriggerable Monostable Multivibrators with Clear
74LS123
DIP-16
Retriggerable Monostable Multivibrator
74LS125
DIP-14
Quadruple Bus Buffers
74LS126
DIP-14
Quad 3-State Buffers
74LS132
DIP-14
QUAD 2-INPUT SCHMITT TRIGGER NAND GATE
74LS136
DIP-14
Quad 2-Input Exclusive OR Gates ???????
74LS137
DIP-16
3-LINE TO 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS WITH ADDRESS LATCHES
74LS138
DIP-16
3 to 8 Line Decoder/DeMultiplexer
74LS139
DIP-16
Dual 2 to 4 Line Decoder/DeMultiplexer
74LS145
DIP-16
BCD to Decimal Decoder/Driver
74LS147
DIP-16
10-LINE-TO-4-LINE AND 8-LINE-TO-3-LINE PRIORITY ENCODERS
74LS148
DIP-16
8-Line to 3-Line Priority Encoder
74LS151
DIP-16
Data Selector/Multiplexer
74LS153
DIP-16
DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER
74LS163
DIP-16
Synchronous 4-Bit Binary Counters
74LS164
DIP-14
8-Bit Parallel-Out Serial-In Shift Register
74LS165
DIP-16
8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register
74LS166
DIP-16
8-BIT SHIFT REGISTERS
74LS168
DIP-16
BCD DECADE/MODULO 16 BINARY SYNCHRONOUS BI-DIRECTIONAL COUNTERS
74LS169
DIP-16
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counter
74LS170
DIP-16
Register, Single, 4 Channel, Non-Inverting, Bipolar
74LS174
DIP-16
Hex/Quadruple D-Type Flip-Flops
74LS175
DIP-16
Quad. D-type Flip-Flops with Clear
74LS181
DIP-24
4-Bit Arithmetic Logic Unit
74LS191
DIP-16
Synchronous Up/Down 4-bit Binary Counter With Single Clock Line
74LS192
DIP-16
Synchronous Up/Down Decade Counter with Dual Clock Lines
74LS193
DIP-16
Synchronous Up / Down Decade Counter (dual clock lines)
74LS195
DIP-16
UNIVERSAL 4-BIT SHIFT REGISTER
74LS196
DIP-14
4-STAGE PRESETTABLE RIPPLE COUNTERS
74LS197
DIP-14
4-STAGE PRESETTABLE RIPPLE COUNTERS
74LS244
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74LS245
DIP-20
Octal Bus Transceivers
74LS273
DIP-20
Octal D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops
74LS367
DIP-16
3-State Hex Buffers?
74LS374
DIP-16
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74LS373
DIP-16
Octal Transparent D-Type Latches
74LS390
DIP-16
Dual decade counter
74LS624
DIP-16
Voltage-Controlled Oscillators
74LS670
DIP-16
4x4 Register File with 3-State Outputs
     
     
4000
DIP-14
Dual 3-Input NOR Plus inverter
4001
DIP-14
NOR Gates
4006
DIP-14
18-Stage Static Shift Register
4007
DIP-14
Complementary Pair Inverter
4010
DIP-16
Line Driver, Non-Inverting
4011
DIP-14
CMOS NAND Gates
4012
DIP-14
CMOS NAND Gates
4013
DIP-14
Dual D-Type Flip Flop
4015
DIP-16
Dual 4-Bit Static Shift Register
4017
DIP-16
Decade Counter
4018
DIP-16
Presettable Divide-By-N Counter
4020
DIP-16
Ripple-Carry Binary Counter/Divider
4021
DIP-16
8-Stage Static Shift Register
4022
DIP-16
Counter/Dividers?
4024
DIP-14
Ripple-Carry Binary Counter/Divider
4027
DIP-16
Dual J-K Type Master/Slave Flip-Flop
4028
DIP-16
BCD to Decimal Decoder
4029
DIP-16
Up/Down Counter
4030
DIP-14
Quad Exclusive OR Gate
4031
DIP-16
Dual-In-Line Resistor Networks
4035
DIP-16
4-Bit Parallel-In/Parallel-Out Shift Register
4034
DIP-24
Bidirectional Bus Register
4040
DIP-16
Ripple-Carry Binary Counter/Divider
4041
DIP-14
True/Complement Buffer
4044
DIP-16
CMOS MSI Quad R?S Latches
4046
DIP-16
?Phase Locked Loop?
4047
DIP-14
Low Power Monostable/Astable Multivibrator
4049
DIP-16
Hex Buffer/Converters
4050
DIP-16
Hex Non-Inverting Buffer
4051
DIP-16
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
4052
DIP-16
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
4053
DIP-16
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
4060
DIP-16
14-Bit Binary Counter and Oscillator
4066
DIP-14
Quad Bilateral Switch
4067
DIP-24
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
4069
DIP-14
Hex Inverter
4070
DIP-14
Quad Exclusive OR and Exclusive NOR Gate
4071
DIP-14
CMOS OR Gates
4072
DIP-14
CMOS OR Gates
4075
DIP-14
CMOS OR Gates
4076
DIP-16
4-Bit D-Type Registers
4077
DIP-14
Quad Exclusive OR and Exclusive NOR Gate
4081
DIP-14
CMOS AND Gates?
4082
DIP-14
CMOS AND Gates
4093
DIP-14
Quad 2 Input NAND Schmitt Triggers
4094
DIP-16
8-Stage Shift and Store Bus Register
40106
DIP-14
Hex Inverting Schmitt Trigger
40192
DIP-16
Presettable Up/Down Counter
40175
DIP-16
Quad D-Type Flip-Flop
14025
DIP-14
Triple 3-Input NOR Gate
140436
DIP-16
Quad R/S Latches
 
 
 
 
 
 
4510
DIP-16
Up/Down Counters
4511
DIP-16
BCD to 7-Segment Latch Decoder/Driver
4516
DIP-16
Up/Down Counters
4518
DIP-16
Dual Up-Counters
4520
DIP-16
Dual Up-Counters
4527
DIP-16
BCD Rate Multiplier
4528
DIP-16
Dual monostable multivibrator
4538
DIP-16
Dual Precision Monostable Multivibrator
4541
DIP-14
Programmable Timer
4543
DIP-16
BCD to 7-Segment Latch Decoder/Driver
14504
DIP-16
Hex Level Shiffer for TTL to CMOS or CMOS to CMOS
14555
DIP-16
Dual Binary to 1-of-4 Decoder/DeMultiplexer
14572
DIP-16
Hex Gate
14584
DIP-14
Hex Schmitt Triggers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74HC00
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NAND Gate
74HC02
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NOR Gate
74HC03
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NAND Gate
74HC04
DIP-14
Hex Inverter
74HC08
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive AND Gate
74HC14
DIP-14
Hex Schmitt-Trigger Inverters
74HC20
DIP-14
Dual 4-Input Positive-NAND Gates
74HC42
DIP-16
BCD to Decimal Decoder
74HC73
DIP-14
Dual J-K Flip-Flop
74HC73
DIP-14
Dual J-K Flip-Flop
74HC74
DIP-14
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops
74HC86
DIP-14
Quadruple 2 Input Exclusive OR Gate
74HC123
DIP-16
Dual Retriggerable Monostable Multivibrators
74HC126
DIP-14
Quadruple Bus Buffer Gates
74HC132
DIP-14
Quadruple Positive NAND Gate
74HC138
DIP-16
3 to 8 Line Decoder/DeMultiplexer
74HC139
DIP-16
Dual 2 to 4 Line Decoder/DeMultiplexer
74HC148
DIP-16
8-Line to 3-Line Priority Encoder
74HC153
DIP-16
Dual 4-Line to 1-Line Data Selector/Multiplexer
74HC154
DIP-24
4 to 16 Line Decoder/DeMultiplexer
74HC157
DIP-16
Quadruple 2-LIne to 1-Line Selector/Multiplexer
74HC158
DIP-16
Quad 2 Input Multiplexer
74HC164
DIP-14
8-Bit Parallel-Out Serial-In Shift Register
74HC165
DIP-16
8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register
74HC166
DIP-16
8-Bit Serial or Parallel-Input/Serial-Out Shift Re
74HC238
DIP-16
DeMultiplexer Inverting and Noninverting
74HC240
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HC244
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HC245
DIP-20
Octal Bus Transceivers
74HC251
DIP-16
Data Selector/Multiplexer
74HC257
DIP-16
Quad 2 to 1-Line Data Selectors/Multiplexer
74HC259
DIP-16
8-Bit Addressable Latch
74HC273
DIP-20
Octal D-Type Flip-Flop
74HC365
DIP-16
Hex Buffers And Line Drivers
74HC373
DIP-20
Octal Transparent D-Type Latches
74HC374
DIP-20
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74HC390
DIP-16
Dual Decade Ripple Counter
74HC393
DIP-14
Dual 4-Bit Binary Counter
74HC540
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HC541
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HC573
DIP-20
Octal Transparent D-Type Latches
74HC574
DIP-20
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74HC589
DIP-16
8-Bit Serial or Parallel-Input/Serial-Out Shift Re
74HC595
DIP-16
8-Bit Shift Register
74HC4040
DIP-16
12-Bit Asynchronous Binary Counter
74HC4051
DIP-16
Analog Multiplexer/Demultiplexers
74HC4053
DIP-16
Analog Multiplexer/DeMultiplexers
74HC4060
DIP-16
14-Stage Asynchronous Binary Counter
74HC4066
DIP-14
Quadruple Bilateral Analog Switch
 
 
 
 
 
 
74HCT00
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive NAND Gate
74HCT00
DIP-14
Quad 2 Input NAND Gate
74HCT04
DIP-14
Hex Inverter
74HCT08
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive AND Gate
74HCT30
DIP-14
8-Input NAND Gate
74HCT32
DIP-14
Quadruple 2 Input Positive OR Gate
74HCT14
DIP-14
Hex Schmitt-Trigger Inverters
74HCT27
DIP-14
Triple 3-Input NOR Gate
74HCT74
DIP-14
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops
74HCT86
DIP-14
Quad 2 Input Exclusive OR Gate
74HCT86
DIP-14
Quad 2 Input Exclusive OR Gate
74HCT125
DIP-14
Quadruple Bus Buffer Gates
74HCT138
DIP-16
3 to 8 Line Decoder/DeMultiplexer
74HCT139
DIP-16
Dual 2 to 4 Line Decoder/DeMultiplexer
74HCT163
DIP-16
Presettable Counter
74HCT241
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers?
74HCT244
DIP-20
Octal Buffers/Line Drivers
74HCT245
DIP-20
Octal Bus Transceivers
74HCT273
DIP-20
Octal D-Type Flip-Flop
74HCT373
DIP-20
Octal Transparent D-Type Latches
74HCT374
DIP-20
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74HCT393
DIP-14
Dual 4-Stage Binary Counter
74HCT573
DIP-20
Octal Transparent D-Type Latches
74HCT574
DIP-20
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops
74HCT4020
DIP-16
14-Stage Binary Counter
74HCT4046
DIP-16
Phase Locked Loop

สัญญาณนาฬิกา Clock/Timing

เบอร์   ตัวถัง
DS1302+ IC Real Time Clock, 31 Bytes RAM, 3-Wire Serial PDIP-8
DS1307+ IC 64x8 Serial Real Time Clock, 56 Bytes RAM PDIP-8
HA17555 Precision Timer PDIP-8
MCP7940N-I/P Battery-Backed I2C Real-Time Clock-Calendar PDIP-8
NE555P Precision Timers PDIP-8
NE556N Dual Precision Timers PDIP-14


Data Acquisition
เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
ADC0808CCN/NOPB 8-Bit Microprocessor Compatible A/D Converters PDIP-28
ADC0809CCN/NOPB 8-Bit A/D Converter with Multiplexer 8-Channel PDIP-28W
ADC0820CCN/NOPB 8-Bit High Speed uP Compatible A/D Converters PDIP-20
ADC0831CCN/NOPB 8-Bit Serial I/O A/D Converter PDIP-8
ADC0832CCN/NOPB IC 8-Bit Serial I/O A/D Converters with PDIP-8
ADS7841P 12-Bit,4-Channel Serial Output Sampling PDIP-16
DAC0808LCN/NOPB 8-Bit D/A Converters PDIP-16
LTC1661CN8#PBF Micropower Dual 10-Bit DAC PDIP-8
MCP3201-CI/P 12-Bit A/D Converter with SPI Serial Interface PDIP-8
MCP3202-CI/P 12-Bit A/D Converter with SPI Serial Interface PDIP-8
MCP3208-CI/P 12-Bit A/D Converter with SPI Serial Interface PDIP-16
MCP41010-I/P Single Digital Potentiometer 10K? PDIP-8
MCP41050-I/P Single Digital Potentiometer 50K? PDIP-8
MCP42010-I/P Dual Digital Potentiometer 10K?, 256 Taps PDIP-14
MCP4922-E/P 12-bit DAC with SPI Interface, Dual Channel PDIP-14
TLC542CNE4 8-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL PDIP-20

ไมโครคอนโทรลเลอร์ / Microcontrollers

เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
    
ATMEL - MCS51    
AT89C2051-24PU 8-Bit MCS-51 MCU Flash 2KBytes,RAM 128 Bytes,24MHz PDIP-20
AT89C4051-24PU 8-Bit MCS-51 MCU Flash 4KBytes,RAM 128 Bytes,24MHz PDIP-20
AT89C4051-24PU-T 8-Bit MCS-51 MCU Flash 4KBytes,RAM 128 Bytes,24MHz PDIP-20
AT89C51RC-24PU 8-Bit MCS-51 MCU Flash 32KBytes,RAM 512Bytes,24MHz PDIP-40
AT89C55WD-24PU-T 8-Bit MCU 20KBytes Flash,RAM 256Bytes, PDIP-40
AT89LP4052-20PU 8-Bit MCS-51 MCU Flash 4KBytes,RAM 256 Bytes,20MHz PDIP-20
AT89S51-24PU 8-Bit MCS-51 MCU ISP Flash 4KBytes,RAM 128Bytes PDIP-40
AT89S52-24PU-T 8-Bit MCS-51MCU ISP Flash 8KBytes,RAM 256 Bytes PDIP-40
AT89S8253-24PU 8-Bit MCS-51 MCU Flash 12KBytes,RAM 256 Bytes PDIP-40
AT89S8253-24PU-T 8-Bit MCS-51 MCU ISP Flash 12KBytes,RAM 256 Bytes PDIP-40
   
ATMEL - AVR    
ATMEGA162-16PU 8-Bit AVR MCU ISP Flash 16KBytes,RAM 1KBytes PDIP-40
ATMEGA162-16PU-T 8-Bit AVR MCU ISP Flash 16KBytes,RAM 1KBytes PDIP-40
ATMEGA168-20PU 8-Bit AVR MCU ISP Flash 16KBytes,RAM 1KBytes PDIP-28
ATMEGA168V-10PU 8-Bit AVR MCU ISP Flash 16KBytes,RAM 1KBytes PDIP-28
ATMEGA16A-PU 8-Bit AVR MCU Flash 16KBytes,RAM 1KBytes PDIP-40
ATMEGA16A-PU-T 8-Bit AVR MCU ISP Flash 16KBytes,RAM 1KBytes PDIP-40
ATMEGA328P-PU 8-Bits AVR MCU ISP Flash 32KBytes,RAM 2KBytes PDIP-28
ATMEGA32A-PU-T 8-Bit AVR MCU Flash 32KBytes,RAM 2KBytes PDIP-40
ATMEGA48PA-PU 8-Bit AVR MCU ISP Flash 4KBytes,RAM 512 Bytes PDIP-28
ATMEGA48PA-PU-T 8-Bit AVR MCU ISP Flash 4KBytes,RAM 512 Bytes PDIP-28
ATMEGA48V-10PU 8-Bit AVR MCU ISP Flash 4KBytes,RAM 512 Bytes PDIP-28
ATMEGA644PA-PU 8-Bit AVR MCU ISP Flash 64KBytes,RAM 4KBytes PDIP-40
ATMEGA8515L-8PU 8-Bit AVR MCU ISP Flash 8KBytes,RAM 512 Bytes PDIP-40
ATMEGA8535-16PU 8-Bit AVR MCU ISP Flash 8KBytes,RAM 512Bytes PDIP-40
ATMEGA88PA-PU 8-Bit AVR MCU ISP Flash 8KBytes,RAM 1KBytes PDIP-28
ATMEGA88PA-PU-T 8-Bit AVR MCU ISP Flash 8KBytes,RAM 1KBytes PDIP-28
ATMEGA8A-PU-T 8-Bit AVR MCU Flash 8KBytes,RAM 1KBytes PDIP-28
ATTINY2313A-PU-T 8-Bit AVR MCU ISP Flash 2KBytes,RAM 128 Bytes PDIP-20
ATTINY25V-10PU 8-Bit AVR MCU ISP Flash 2KBytes,RAM 128 Bytes PDIP-8
ATTINY26-16PU 8-Bit AVR MCU Flash 2KBytes,RAM 128 Bytes PDIP-20
ATTINY26-16PU-T 8-Bit AVR MCU Flash 2KBytes,RAM 128 Bytes PDIP-20
   
     
MICROCHIP - PIC    
PIC10LF322-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 896 Bytes,RAM 64 Bytes,16MHz PDIP-8
PIC12F1572-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 3.5KBytes,RAM 256 Bytes,32MHz PDIP-8
PIC12F1840-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 256 Bytes,32MHz PDIP-8
PIC12F509-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 1.75 KBytes,RAM 41 Bytes,4MHz PDIP-8
PIC12F510-I/P 8-Bit MCU Flash 1.5KBytes,RAM 38Bytes,8MHz PDIP-8
PIC12F629-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 1.75KBytes,RAM 64 Bytes PDIP-8
PIC12F675-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 1.75KBytes,RAM 64 Bytes PDIP-8
PIC12F683-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 3.5KBytes,RAM 128 Bytes PDIP-8
PIC16C711-04/P 8-Bit PIC MCU OTP EPROM 1.75KBytes,4MHz PDIP-18
PIC16F1519-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 28KBytes,RAM 1024 Bytes PDIP-40
PIC16F1578-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes with High-Precision PDIP-20
PIC16F1618-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 512 Bytes,32MHz PDIP-20
PIC16F1705-I/P 8-Bit MCU Intelligent Analog Flash 14KBytes PDIP-14
PIC16F1768-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 512Bytes,32MHz PDIP-20
PIC16F1779-E/P 8-Bit PIC MCU Flash 28KBytes,RAM 2048 Bytes,32MHz PDIP-40
PIC16F1826-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 3.5KBytes,RAM 256 Bytes PDIP-18
PIC16F18325-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 14KBytes,RAM 1024 Bytes PDIP-14
PIC16F18344-E/P 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 512 Bytes,32MHz PDIP-20
PIC16F18857-E/SP 8-Bit PIC MCU Flash 56KBytes,RAM 4096 Bytes,32MHz SPDIP-28
PIC16F18876-I/P Full Feature 8-Bit MCU Flash 28KBytes,RAM 2KBytes PDIP-40
PIC16F18877-I/P 8-Bit PIC16F MCU Flash 56kBytes, Ram 4096 Bytes PDIP-40
PIC16F1937-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 14KBytes,RAM 512 Bytes,32MHz PDIP-40
PIC16F1938-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 28KBytes, RAM 1024 Bytes, SPDIP-28
PIC16F1939-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 28KBytes with LCD Driver PDIP-40
PIC16F54-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 0.75KBytes,RAM 25 Bytes,4MHz PDIP-18
PIC16F57-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 3KBytes,RAM 72 Bytes,20MHz PDIP-28
PIC16F616-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 3.5KBytes,RAM128 Bytes,20MHz PDIP-14
PIC16F627A-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 1.75KBytes,RAM 224 Bytes PDIP-18
PIC16F628-04/P 8-Bit PIC MCU Flash 3.5KBytes,RAM 224 Bytes,4MHz PDIP-18
PIC16F628-20/P 8-Bit PIC MCU Flash 3.5KBytes,RAM 224 Bytes,20MHz PDIP-18
PIC16F628A-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 3.5KBytes,RAM 224 Bytes,20MHz PDIP-18
PIC16F630-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 1792 Bytes,RAM 64 Bytes PDIP-14
PIC16F648A-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 256 Bytes PDIP-18
PIC16F676-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 1792 Bytes,RAM 64 Bytes PDIP-14
PIC16F684-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 3.5KBytes,RAM 128 Bytes PDIP-14
PIC16F685-I/P 8-BIT PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 256 Bytes PDIP-20
PIC16F688-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 256 Bytes,20MHz PDIP-14
PIC16F690-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 256 Bytes PDIP-20
PIC16F716-I/P 8-BIT PIC MCU Flash 3.5KBytes,RAM 128 Bytes,20MHz PDIP-18
PIC16F726-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 14KBytes,RAM 68 Bytes PDIP-28
PIC16F727-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 14KBytes,RAM 368 Bytes PDIP-40
PIC16F72-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 3.5KBytes,RAM 128 Bytes PDIP-28
PIC16F73-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 192 Bytes,20MHz PDIP-28
PIC16F747-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 368Bytes,20MHz PDIP-40
PIC16F818-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 1792 Bytes,RAM 128 Bytes PDIP-18
PIC16F819-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 3584 Bytes,RAM 256 Bytes PDIP-18
PIC16F84A-04/P 8-Bit PIC MCU Flash 1.75KBytes,RAM 68 Bytes PDIP-18
PIC16F84A-20/P 8-Bit PIC MCU Flash 1.75KBytes,RAM 68 Bytes PDIP-18
PIC16F872-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 3.5KBytes,RAM 128 Bytes PDIP-28
PIC16F873-20/SP 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 192 Bytes PDIP-28
PIC16F873A-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 7.2KBytes,RAM 192 Bytes PDIP-28
PIC16F874A-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 7.2KBytes,RAM 192 Bytes PDIP-40
PIC16F876-20/SP 8-Bit PIC MCU Flash 14KBytes,RAM 368 Bytes PDIP-28
PIC16F876A-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 14.3KBytes,RAM 368 Bytes PDIP-28
PIC16F877-20/P 8-Bit PIC MCU Flash 14KBytes,RAM 368 Bytes PDIP-40
PIC16F877A-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 14.3KBytes,RAM 368 Bytes PDIP-40
PIC16F883-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 256 Bytes PDIP-28
PIC16F886-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 14KBytes,RAM 368 Bytes PDIP-28
PIC16F887-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 14KBytes,RAM 368 Bytes PDIP-40
PIC16F88-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 7.2KBytes,RAM 368 Bytes PDIP-18
PIC16F913-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 256 Bytes PDIP-28
PIC16LF1508-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 256 Bytes,20MHz PDIP-20
PIC16LF1513-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 7KBytes,RAM 256 Bytes,20MHz SPDIP-28
PIC18F1220-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 4KBytes,RAM 256 Bytes PDIP-18
PIC18F1320-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 8KBytes,RAM 256 Bytes PDIP-18
PIC18F14K50-I/P 8-Bit PIC MCU USB Flash 16KBytes,RAM 768 Bytes PDIP-20
PIC18F2431-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 16KBytes,RAM 768 Bytes PDIP-28
PIC18F2455-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash USB 24KBytes,RAM 2048 Bytes PDIP-28
PIC18F2520-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 32KBytes,RAM 1536 Bytes SPDIP-28
PIC18F2525-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 48KBytes,RAM 3968 Bytes PDIP-28
PIC18F252-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 32KBytes,RAM 1536 Bytes PDIP-28
PIC18F2550-I/SP 8-Bit PIC MCU USB Flash 32KBytes,RAM 2048 Bytes PDIP-28
PIC18F258-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 32KBytes with CAN, 40MHz PDIP-28
PIC18F25K20-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 32KBytes,RAM 1536 Bytes PDIP-28
PIC18F2620-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 64KBytes,RAM 3968 Bytes SPDIP-28
PIC18F2680-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 64KBytes with ECAN, 40MHz SPDIP-28
PIC18F26K22-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 64 KBytes,RAM 3896 Bytes SPDIP-28
PIC18F26Q10-I/SP 8-Bit PIC MCU Flash 64 KBytes,RAM 3615 Bytes SPDIP-28
PIC18F4431-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 16KBytes,RAM 768 Bytes PDIP-40
PIC18F4520-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 32KBytes,RAM 1536 Bytes PDIP-40
PIC18F452-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 32KBytes,RAM 1536 Bytes PDIP-40
PIC18F458-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 32KBytes with CAN, 40MHz PDIP-40
PIC18F45K20-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 32KBytes,RAM 1536 Bytes PDIP-40
PIC18F45K22-I/P 8-bit High Performance MCU,Flash 32KByte PDIP-40
PIC18F45K50-I/P 8-Bit PIC USB MCU Flash 32KBytes,48MHz PDIP-40
PIC18F4620-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 64KBytes,RAM 3968 Bytes PDIP-40
PIC18F46K20-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 64KBytes,RAM 3936 Bytes PDIP-40
PIC18F46K22-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 64KBytes,RAM 3896 Bytes PDIP-40
PIC18F46K80-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 64KBytes,RAM 3648 Bytes PDIP-40
PIC18LF4620-I/P 8-Bit PIC MCU Flash 64KBytes,RAM 3968 Bytes PDIP-40
PIC24EP256GP202-I/SP 16-Bit PIC MCU Flash 256KBytes,RAM 32KBytes, SPDIP-28
PIC24EP256MC202-I/SP 16-Bit PIC MCU Flash 256Kbytes,RAM 32Kbytes SPDIP-28
PIC24EP32GP202-I/SP 16-Bit PIC MCU Flash 32KBytes,RAM 4KBytes,70MIPs SPDIP-28
PIC24EP64GP202-I/SP 16-Bit PIC MCU Flash 64KBytes,RAM 8KBytes, SPDIP-28
PIC24F08KM101-I/P 16-Bit PIC MCU Flash 8KBytes,RAM 1KBytes,32MHz PDIP-20
PIC24FJ16GA002-I/SP 16-Bit PIC MCU Flash 16KBytes,RAM 4KBytes,32MHz PDIP-28
PIC24FJ48GA002-I/SP 16-Bit PIC MCU Flash 48KBytes,RAM 8KBytes,32MHz PDIP-28
PIC24FJ64GB002-I/SP 16-Bit PIC MCU Flash 64KBytes,RAM 8KBytes,32MHz PDIP-28
PIC32MX110F016B-I/SP 32-Bit PIC MCU Flash 16KBytes,RAM 4KBytes,50MHz PDIP-28
PIC32MX210F016B-I/SP 32-Bit PIC MCU 16KBytes Flash,RAM 4KByte,50MHz SPDIP-28
PIC32MX250F128B-I/SP 32-Bit PIC MCU Flash 128KByte,RAM 32KByte,50MHz PDIP-28
   
MICROCHIP-dsPIC    
DSPIC30F2010-20I/SP 16-Bit dsPIC MCU Flash 12 Kbytes with DSC PDIP-28
DSPIC30F4011-20I/P 16-Bit dsPIC DSC MCU Flash 48KBytes,30MIPs PDIP-40
DSPIC30F4011-30I/P 16-Bit dsPIC DSC MCU Flash 48KBytes, 30MIPs PDIP-40
   
CYPRESS (SPANSION)    
MB89F202P-G-SH-SNE1 8-Bit F2MC-8L MCU Flash 16KBytes,RAM 512 Bytes SHDIP-32
MB95F636KP-G-SH-SNE2 8-Bit F2MC-8FX MCU Flash 36Kbytes, 16.25MHz SHDIP-32
MRT-CY8C27143-24P 8-Bit MCU M8C Flash 16KBytes,RAM 256 Bytes,24MHz PDIP-8
MRT-CY8C27443-24P 8-Bit M8C MCU Flash 16KBytes,RAM 256 Bytes PDIP-28
MRT-CY8C29466-24P 8-Bit M8C MCU Flash 32KBytes,RAM 2KBytes,24MHz PDIP-28


Interfaces

เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
AM26LS32ACN Quadruple Differential RS-422/RS-423 PDIP-16
HIN232ACPZ High Speed RS-232 Transmitters/Receivers PDIP-16
ICL3232CPZ RS-232 Transmitters/Receivers 250Kbps PDIP-16
ISL8485CPZ RS-485/RS-422 Transceivers, 5V, Low Power PDIP-8
LM1881N/NOPB Video Sync Separator PDIP-8
MAX1490BCPG+ IC Isolated RS485/RS422 Data Interface,Full-Duplex PDIP-24
MAX232CPE+ Multichannel RS-232 Drivers/Receivers PDIP-16
MAX3082CPA+ Slew-Rate-Limited RS-485/RS-422 Transceivers PDIP-8
MAX3088CPA+ Slew-Rate-Limited RS-485/RS-422 Transceivers PDIP-8
MAX3232CPE+ True RS-232 Transceivers up to 1Mbps PDIP-16
MAX485EPA+ RS-485/RS-422 Transceiver, Half-Duplex PDIP-8
MAX487EEPA+ Slew-Rate-Limited RS-485/RS-422 Transceivers PDIP-8
MAX489ECPD+ RS-485/RS-422 Transceiver,±15KV ESD Protected PDIP-14
MAX491EESD+T IC RS485/RS-422 Transceiver, ±15kV ESD Protected SOIC-14
MCP23017-E/SP 16-Bit I/O Expander with I2C Serial Interface 1.7MHz
MCP23S17-E/SP 16-Bit I/O Expander with SPI Serial Interface 10MHz
MCP2515-I/P Stand-Alone CAN Controller with SPI Interface, PDIP-18
MCP2551-I/P High-Speed CAN Transceiver PDIP-8
PC16550DN/NOPB Universal Asynchronous Receiver/Transmitter PDIP-40
SN75176BP DIFFERENTIAL BUS TRANSCEIVER RS-485/RS-422 PDIP-8
SN75189AN QUADRUPLE LINE RECEIVERS PDIP-14


Linears Amp

เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง ชนิด
KA8602B 400mWx1@100Ω PDIP-8 Linears Amp
LM1875T/NOPB 30Wx1@8Ω TO-220-5 Linears Amp
LM386L 325mWx1@8Ω PDIP-8 Linears Comparators
LM386L 325mWx1@8Ω PDIP-8 Linears Comparators
LM386N-1/NOPB 325mWx1@8Ω PDIP-8 Linears Amp
LM386N-3/NOPB 700mWx1@8Ω PDIP-8 Linears Amp
LM3886TF/NOPB 68Wx1@4Ω MULTIWATT-11 Linears Amp
TDA2003L-TB5-T 12Wx1@1.6Ω TO-220-5 Linears Comparators
TDA2003L-TB5-T 12Wx1@1.6Ω TO-220-5 Linears Comparators
TDA2005R 20Wx2@4Ω/10Wx2@2Ω MULTIWATT-11 Linears Amp
TDA2009A 12.5Wx2@4Ω MULTIWATT-11 Linears Amp
TDA2030AL 18Wx1@4Ω TO-220B Linears Comparators
TDA2030AL 18Wx1@4Ω TO-220B Linears Comparators
TDA2822L-D08-T 1.35Wx1@4Ω/0.65Wx2@4Ω PDIP-8 Linears Comparators
TDA2822L-D08-T 1.35Wx1@4Ω/0.65Wx2@4Ω PDIP-8 Linears Comparators
TDA7265 25Wx2@8Ω MULTIWATT-11 Linears Amp
TDA7294V 100Wx1@8Ω MULTIWATT-15 Linears Amp
TDA7499L-J11-T 6Wx2@8Ω MULTIWATT-11 Linears Comparators
TDA7499L-J11-T 6Wx2@8Ω MULTIWATT-11 Linears Comparators
TEA2025L-D16-T 4.7Wx1@8Ω/2.3Wx2@8Ω PDIP-16 Linears Comparators
TEA2025L-D16-T 4.7Wx1@8Ω/2.3Wx2@8Ω PDIP-16 Linears Comparators


Linears Op-amp

เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
CA3130EZ BiMOS Single Op-Amp,Unity Gain Frequency 15MHz PDIP-8
CA3140EZ BiMOS Single Op-Amp,Gain Bandwidth 4.5MHz PDIP-8
HA17324A-E-Q Quad Op-Amp,Slew Rate 0.19V/us PDIP-14
LF353N/NOPB Dual Op-Amp,JFET Input,Unity Gain Bandwidth 3MHz PDIP-8
LF353P Dual Op-Amp JFET Input,Unity Gain Bandwidth 3MHz PDIP-8
LF356N/NOPB Single Op-Amp JFET Input,Gain Bandwidth 5MHz PDIP-8
LM1458N/NOPB Dual Op-Amp,Slew Rate ,0.5V/us PDIP-8
LM2902N Quad Op-Amp,Unity Gain Bandwidth 1.2MHz PDIP-14
LM318N/NOPB Single Op-Amp,Small Signal Bandwidth 15MHz PDIP-8
LM324N Quad Op-Amp,Unity Gain Bandwidth 1.2MHz PDIP-14
LM348N Quad Op-Amp,Unity Gain Bandwidth 1MHz PDIP-14
LM358GN Dual Op-Amp,Gain Bandwidth 700kHz PDIP-8
LM358N/NOPB Low Power Dual Op-Amp,Unity Gain Bandwidth 1MHz PDIP-8
LM358P Dual Op-Amp,Unity Gain Bandwidth 700kHz PDIP-8
LM833N/NOPB Dual Audio Op-Amp,Gain Bandwidth 15MHz PDIP-8
NE5532P Dual Low Noise Op-Amp,Unity Gain Bandwidth 10MHz PDIP-8
NE5534P Low Noise Op-Amp,Unity Gain Bandwidth 10MHz PDIP-8
NJM2068D-#ZZZB Low Noise Dual Op-Amp,Gain Bandwidth 27MHz PDIP-8
NJM2904D-#ZZZB Dual Op-Amp,Unity Gain Bandwidth 600kHz PDIP-8
NJM4558D-#ZZZB Dual High-Gain Op-Amp,Slew Rate 1V/us PDIP-8
NJM4558L-#ZZZB Dual Op-Amp,Gain Bandwidth 3MHz SIP-8
NJM5532D-#ZZZB Dual Low Noise Op-Amp,Gain Bandwidth 10MHz PDIP-8
OP07CP Precision Op-Amp,Unity Gain Bandwidth 600kHz PDIP-8
TL061CP Low Power Single Op-Amp JFET Input PDIP-8
TL064CN Low Power Quad Op-Amp,JFET Input PDIP-14
TL071CP Low Noise Single Op-Amp JFET Input PDIP-8
TL072CP Dual Op-Amp JFET Input,Unity Gain Bandwidth 3MHz PDIP-8
TL074CN Quad Op-Amp JFET Input,Unity Gain Bandwidth 3MHz PDIP-14
TL082CP Dual Op-Amp JFET Input,Unity Gain Bandwidth 3MHz PDIP-8
TL084CN Op-Amp JFET Input,Unity Gain Bandwidth 3MHz PDIP-14
TLC2272CP Advance LinCMOS Op-Amp,Rail to Rail Output PDIP-8
TLC272CP LinCMOS Precision Dual Op-Amp PDIP-8
TLC274CN LinCMOS Precision Quad Op-Amp PDIP-14
TLC27L2CP LinCMOS Precision Dual Op-Amp PDIP-8
UA741CP Single Op-Amp,Gain Bandwidth 1MHz PDIP-8


Memory - I2C

เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง ชนิด
AT93C46D-PU IC 3-Wire Serial EEPROM 1KBit (128x8 or 64x16) PDIP-8 Memory - 3-Wire
24FC1025-I/P IC I2C CMOS SERIAL EEPROM 1024KBIT(128Kx8BIT),1MHz PDIP-8 Memory - I2C
24LC01B/P IC I2C Serial EEPROM 1Kbits(128x8bit),400kHz, 2.5V PDIP-8 Memory - I2C
24LC02B-I/P IC I2C SERIAL EERPOM 2KBIT(256Kx8BIT), 400KHz PDIP-8 Memory - I2C
24LC04B/P I2C Serial EEPROM 4Kbits(2X256x8), 400kHz PDIP-8 Memory - I2C
24LC08B-I/P IC I2C SERIAL EEPROM 8KBIT(4x256x8), 400KHz PDIP-8 Memory - I2C
24LC1025-I/P IC I2C CMOS SERIAL EEPROM 1024KBIT(128Kx8BIT) PDIP-8 Memory - I2C
24LC128-I/P IC I2C Serial EEPROM 128Kbit (16K x 8bit), 400kHz PDIP-8 Memory - I2C
24LC16B/P IC I2C Serial EEPROM 16 Kbits(8X256x8), 400kHz PDIP-8 Memory - I2C
24LC16B-I/P I2C SERIAL EEPROM 16KBIT(8x256x8), 400KHz PDIP-8 Memory - I2C
24LC256-I/P IC I2C CMOS Serial EEPROM 256 Kbits(32Kx8), 400KHz PDIP-8 Memory - I2C
24LC32A/P IC I2C Serial EEPROM 32Kbit ( 4Kx8bit), 400KHz PDIP-8 Memory - I2C
24LC512-I/P IC I2C CMOS Serial EEPROM 512Kbit(64Kx8bit) PDIP-8 Memory - I2C
24LC515-I/P IC I2C CMOS Serial EEPROM 512Kbit (64Kx8bit) PDIP-8 Memory - I2C
24LC64-I/P IC I2C Serial EEPROM 64Kbit(8Kx8bit), 400KHz PDIP-8 Memory - I2C
AT24C04C-PUM 2-Wire Serial EEPROM 4KBit(512Kx8Bit), 1MHz PDIP-8 Memory - I2C
AT24C04C-PUM-T 2-Wire Serial EEPROM 4KBit(512Kx8Bit),1MHz PDIP-8 Memory - I2C
AT24C16C-PUM 2-Wire Serial EEPROM 16KBit (2048 x 8), 400KHz PDIP-8 Memory - I2C
AT24C16C-PUM -T 2-Wire Serial EEPROM 16KBit (2048 x 8),1MHz PDIP-8 Memory - I2C
BR24G1M-3A I2C Bus (2-Wire) EEPROM 1MBit (128K x 8) PDIP-8 Memory - I2C
93C46B-I/P IC MICROWIRE SERIAL EEPROM 1KBIT(64x16BIT) PDIP-8 Memory - Microwire
93LC56B/P IC Microwire Serial EEPROM 2Kbit (128x16bit), 2MHz PDIP-8 Memory - Microwire
93LC66B-I/P IC MICROWIRE SERIAL EEPROM 4KBIT(256x16BIT) PDIP-8 Memory - Microwire
AT28C256-15PU IC Paged Parallel EEPROM 256KBit (32Kx8Bit) PDIP-28W Memory - Parallel
AT28C64B-15PU IC Parallel EEPROM 64KBit ( 8Kx8Bit), 150ns PDIP-28W Memory - Parallel
AT28C64B-15PU-T 64KBit Parallel EEPROM, Access Time 150ns PDIP-28W Memory - Parallel
CY62256NLL-70PXC IC Static RAM 256KBit(32K x 8), Access Time 70ns PDIP-28W Memory - Parallel
LP621024D-70LLF CMOS SRAM 128K x 8-Bit, Access Time 70ns PDIP-32 Memory - Parallel
M27C2001-12F1 UV EPROM and OTP EPROM 2MBit (256Kx8Bit) FDIP-32 Memory - Parallel
SST39SF020A-70-4C-PHE Multi-Purpose Flash Memory 2Mbit (256K x 8) PDIP-32 Memory - Parallel
UT621024PCL-70LL IC 128K X 8 BIT LOW POWER CMOS SRAM, 70ns ACCESS PDIP-32 Memory - Parallel
UT6264CPCL-70LL IC CMOS STATICS RAM 8K x 8-BIT, 3-STATE OUTPUT PDIP-28W Memory - Parallel
23K256-I/P IC SPI BUS SERIAL SRAM 256KBIT(32Kx8BIT), 20MHz PDIP-8 Memory-SPI
23K640-I/P IC SPI BUS SERIAL SRAM 64KBIT (8192 x8BIT), 20MHz PDIP-8 Memory- SPI


ตรวจจับอุณหถูมิ / Temperature Sensors

เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
DS1620+ IC Digital Thermometer and Thermostat DIP -8
DS18B20+ IC Programmer Resolution, 1-Wire digital TO-92
DS18S20+T/R IC 1-Wire Digital Thermometer, High-Precision TO-92
LM335Z/NOPB Precision Temperature Sensor -40°C to 100°C TO-92
LM35DZ/NOPB Precision Centigrade Temperature Sensors TO-92
MCP9700A-E/TO Low Power Linear Active Thermistor, TO-92


ตรวจจับกระแส / Current sensors

เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถุง
M54123LK Earth Leakage Current Detector PDIP-8
M54123LK-SIP Earth Leakage Current Detector SIP-8


ควบคุมมอเตอร์ / Motor Controllers

เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
L298N Dual Full Bridge Driver - 2.0A MULTIWATT-15
L293D Push-Pull 4Channel Drivers with Diode - 1.2A PDIP-16
L297/1 Stepper Motor Controller - 2.0A PDIP-20
L6203 Full Bridge Driver,4A Peak Current - 4.0A MULTIWATT-11

แปลง AC เป็น DC / AC-DC Converters

เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
LNK302PN Off-Line Switcher, EcoSmart, 66kHz DIP-8
LNK304PN Off-Line Switcher, EcoSmart, 66kHz DIP-8
LNK305PN Off-Line Switcher, EcoSmart, 66kHz DIP-8
LNK306PN Off-Line Switcher, EcoSmart, 66kHz DIP-8
LNK606PG AC-DC Converter,Off-line Switcher,EcoSmart 6.1W DIP-8
LNK623PG AC-DC Converter,Off-line Switcher,EcoSmart 9W DIP-8
LNK626PG AC-DC Converter,Off-line Switcher,EcoSmart 17W DIP-8
TNY264PN AC-DC Converter Low Power Off-Line Switcher 9W DIP-8
TNY266PN AC-DC Converter Low Power Off-Line Switcher 15W DIP-8
TNY267PN AC-DC Converter Low Power Off-Line Switcher 19W DIP-8
TNY275PN AC-DC Converter Off-Line Switcher, EcoSmart 15W DIP-8
TNY277PN AC-DC Converter Off-Line Switcher, EcoSmart 23.5W DIP-8
TNY278PN AC-DC Converter Off-Line Switcher, EcoSmart 28W DIP-8
TNY279PN AC-DC Converter Off-Line Switcher, EcoSmart 32W DIP-8
TNY280PN AC-DC Converter Off-Line Switcher, EcoSmart 36.5W DIP-8
TNY284PG AC-DC Converter Off-Line Switcher with 11W DIP-8
TNY286PG AC-DC Converter Off-Line Switcher with Line 19W DIP-8
TNY287PG AC-DC Converter Off-Line Switcher with Line 23.5W DIP-8
TNY288PG AC-DC Converter Off-Line Switcher with Line 28W DIP-8
TOP224YN Three-terminal Off-line PWM Switch 75W TO-220-3
TOP227YN Three-terminal Off-line PWM Switch 150W TO-220-3
TOP242PN AC-DC Converter Off-line Switcher, EcoSmart 15W DIP-8
TOP244PN AC-DC Converter Off-line Switcher, EcoSmart 28W DIP-8
TOP246YN AC-DC Converter Off-line Switcher,EcoSmart 125W TO-220-7
TOP250YN AC-DC Converter, EcoSmart, Off-Line Switcher 290W TO-220-7
TOP253PN AC-DC Converter, EcoSmart, Off-Line Switcher 38W DIP-8
TOP254PN AC-DC Converter, EcoSmart, Off-Line Switcher 47W DIP-8
TOP257PN AC-DC Converter, EcoSmart, Off-Line Switcher 70W DIP-8
TOP258YN AC-DC Converter, EcoSmart, Off-Line Switcher 148W TO-220-6
TOP264VG AC-DC Converter Integrated Off-Line Switcher with 34W EDIP-12


แปลง DC เป็น DC / DC-DC Converters & Controller

เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
KA3525A PWM Controllers,SMPS Controller,5V ±1% Reference PDIP-16
SG3524N PWM Controllers,Regulator Pulse Width Modulators, PDIP-16
SG3525AN PWM Controllers,Regulator Pulse Width Modulators, PDIP-16
SG3525ANG PWM Controllers,Pulse Width Modulator Control PDIP-16
TL3842P Current Mode PWM Controllers,Low Start-up Current PDIP-8
TL494CN PWM Controllers,Pulse Width Modulation Control PDIP-16
UC3842BNG Current Mode PWM Controllers PDIP-8
UC3843BNG Current Mode PWM Controllers PDIP-8
UC3844BNG Current Mode PWM Controllers PDIP-8
UC3845BNG Current Mode PWM Controllers PDIP-8
UC3845BN-ST High Performance Current Mode PWM Controller, PDIP-8

การจัดการแบตเตอรรี่ / Battery Management

เบอร์ คุฯสมบัติ ตัวถัง  
DS1210+ Battery Management PDIP-8


ขับ ขาเกต / Gate Driver
เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
IR2110PBF High and Low Side Driver IGBT,MOSFET PDIP-14
IR2111PBF IC Half Bridge Driver IGBT,MOSFET PDIP-8
IR2113PBF Power MOSFET Driver IGBT,MOSFET PDIP-14
IR2127PBF High Voltage Driver IGBT,MOSFET PDIP-8
IR2153PBF IC Self-Oscillating Half-Bridge Driver MOSFET PDIP-8
IR2184PBF Half-Bridge Driver IGBT,MOSFET PDIP-8
TC4427ACPA DUAL HIGH-SPEED Driver MOSFET PDIP-8
TC4428ACPA 1.5A DUAL HIGH-SPEED Driver MOSFET PDIP-8
TC4429CAT 6A , HIGH SPEED Driver MOSFET TO-220-5


ขับ LED / LED Drivers
เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
LNK406EG IC LED Driver,Single-Stage PFC,22W ESIP-7
LNK418EG IC LED Driver, Single-Stage PFC, 35W ESIP-7
LNK419EG Off-Line LED Driver 50W at 85-308 VAC ESIP-7
MAX7219CNG+ 8-Digit LED Display Drivers, Serially Interface PDIP-24
TPIC6B595N 8-Bit Shift Register,Power Logic,Open Drain Output PDIP-20
HV9922N3-G Switch-Mode LED Lamp Driver TO-92

PFC Controllers

เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
FAN7527BN Power Factor Controller PDIP-8
MC33262PG Power Factor Controllers PDIP-8
UCC3818N POWER FACTOR PREREGULATOR PDIP-16


ควบคุมแรงดัน แบบ สวิตฃิ่ง / DC-DC Switching Regulators
เบอร์ คุณสมบัติ แรงดัน กระแส ควบคุม ตัวถัง
BD9703CP-V5E2 ปรับค่า .5A Step-Down Regulator 1.0V to 32.0V TO-220CP-V5
BD9873CP-V5E2 ปรับค่า 1.5A Step-Down Regulator 1V to 26V TO-220CP-V5
ICL7660SCPAZ ปรับค่า Charge Pump 45mA PDIP-8
KA34063A ปรับค่า Step-Up,Step-Down,Inverting PDIP-8
LM2575T-ADJ/NOPB ปรับค่า 1A Step-Down Regulator 1.23V to 37V 5-LEAD TO-220 (T)
LM2576HVT-ADJ ปรับค่า 3A Step-Down Regulator,1.23V to 52V TO-220 5L
LM2576HVT-ADJ/NOPB ปรับค่า 3A Step-Down Regulator 1.23V to 37V TO-220
LM2576T-ADJ ปรับค่า 3A Step-Down Regulator,1.23V to 37V TO-220 5L
LM2576T-ADJ/NOPB ปรับค่า 3A Step-Down Regulator 1.23V to 37V TO-220
LM2576WT ปรับค่า 3A Step-Down Regulator 1.23V to 37V TO-220
MC34063AP1G ปรับค่า 1.5 A, Step-Up/Down/Inverting Switching Regulators PDIP-8
TJ7660N ปรับค่า Charge Pump Voltage Converters DIP-8
LM2575GT-ADJ ปรับค่า 1A Step-Down Regulator,1.23V to 37V TO-220 5L
LM2575-12WT ค่าคงที่ (+) 1A Step-Down Regulator 12V TO-220-5
LM2575-3.3WT ค่าคงที่ (+) 1A Step-Down Regulator 3.3V TO-220-5
LM2575HVT-5.0/NOPB ค่าคงที่ (+) 1A Step-Down Regulator 5.0V TO-220
LM2575T-12/NOPB ค่าคงที่ (+) 1A Step-Down Regulator 12.0V TO-220
LM2575T-5.0/NOPB ค่าคงที่ (+) 1A Step-Down Regulator 5.0V TO-220
LM2576-12WT ค่าคงที่ (+) 3A Step-Down Regulator 12V 5-LEAD TO-220 (T)
LM2576-3.3WT ค่าคงที่ (+) 3A Step-Down Regulator 3.3V 5-LEAD TO-220 (T)
LM2576-5.0WT ค่าคงที่ (+) 3A Step-Down Regulator 5V 5-LEAD TO-220 (T)
LM2576HVT-12 ค่าคงที่ (+) 3A Step-down Regulator,12V TO-220 5L
LM2576HVT-12/NOPB ค่าคงที่ (+) 3A Step-Down Regulator 12.0V TO-220
LM2576HVT-3.3 ค่าคงที่ (+) 3A Step-Down Regulator,3.3V TO-220 5L
LM2576HVT-5.0 ค่าคงที่ (+) 3A Step-Down Switching Regulator 5V TO-220 5L
LM2576HVT-5.0/NOPB ค่าคงที่ (+) 3A Step-Down Regulator 5.0V TO-220
LM2576T-12 ค่าคงที่ (+) 3A Step-Down Regulator,12V TO-220 5L
LM2576T-12/NOPB ค่าคงที่ (+) 3A Step-Down Regulator 12.0V TO-220
LM2576T-15/NOPB ค่าคงที่ (+) 3A Step-Down Regulator 15.0V TO-220
LM2576T-3.3 ค่าคงที่ (+) 3A Step-Down Regulator,3.3V TO-220 5L
LM2576T-3.3/NOPB ค่าคงที่ (+) 3A Step-Down Regulator 3.3V TO-220
LM2576T-5.0 ค่าคงที่ (+) 3A Step-Down Regulator,5V TO-220 5L
LM2576T-5.0/NOPB ค่าคงที่ (+) 3A Step-Down Regulator 5.0V TO-220

ควบคุมแรงดัน LDO / Linear LDO Regulator
เบอร์ คุณสมบัติ แรังดัน กระแส ควบคุม ตัวถัง
MCP1827S-1202E/AB ค่าคงที่ (+) 1.2V 1.5A TO-220-3
BA15DD0T ค่าคงที่ (+) 1.5V 2A TO-220F-3
BA18DD0T ค่าคงที่ (+) 1.8V 2A TO-220F-3
BA25DD0T ค่าคงที่ (+) 2.5V 2A TO-220F-3
LM1117T-3.3/NOPB ค่าคงที่ (+) 3.3V 0.8A TO-220-3
BA033CC0T ค่าคงที่ (+) 3.3V 1A TO-220F-3
BA33DD0T ค่าคงที่ (+) 3.3V 2A TO-220F-3
KIA278R33PI/P ค่าคงที่ (+) 4 Terminal 3.3V 2A TO-220F-4
BA05CC0T ค่าคงที่ (+) 5V 1A TO-220F-3
LM2940CT-5.0/NOPB ค่าคงที่ (+) 5V 1A TO-220-3
KIA278R05PI/P ค่าคงที่ (+) 4 Terminal 5V 2A TO-220F-4
KIA278R06PI/P ค่าคงที่ (+) 4 Terminal 6V 2A TO-220F-4
BA07CC0T ค่าคงที่ (+) 7A 1A TO-220F-3
BA08CC0T ค่าคงที่ (+) 8V 1A TO-220F-3
KIA278R08PI/P ค่าคงที่ (+) 4 Terminal 8V 1A TO-220F-4
BA09CC0T ค่าคงที่ (+) 9V 1A TO-220F-3
KIA278R09PI/P ค่าคงที่ (+) 4 Terminal 9V 2A TO-220F-4
BA90DD0T ค่าคงที่ (+) 9V 2A TO-220F-3
BAJ0CC0T ค่าคงที่ (+) 10V 1A TO-220F-3
KIA278R10PI/P ค่าคงที่ (+) 4 Terminal 10v 2A TO-220F-4
BAJ2DD0T ค่าคงที่ (+) 12V 2A TO-220F-3
KIA278R12PI/P ค่าคงที่ (+) 4 Terminal 12V 2A TO-220F-4
BAJ5CC0T ค่าคงที่ (+) 15v 1A TO-220F-3
KIA278R15PI/P ค่าคงที่ (+) 4 Terminal 15V 2A TO-220F-4


ควบคุมแรงดัน / Linear Regulator

เบอร์
คุณสมบัติ แรังดัน กระแส ควบคุม (0.1A) ตัวถัง
LM317LZG ปรับค่า(+) 1.2 - 37V 0.1A TO-92
L78L33AC ค่าคงที่(+) 3.3V 0.1A TO-92
MC78L05AC ค่าคงที่(+) 5V 0.1A TO-92
LM78L05 ค่าคงที่(+) 5V 0.1A TO-92
L78L06AC ค่าคงที่(+) 6V 0.1A TO-92
L78L08AC ค่าคงที่(+) 8V 0.1A TO-92
MC78L08AC ค่าคงที่(+) 8V 0.1A TO-92
LM78L09 ค่าคงที่(+) 9V 0.1A TO-92
L78L09AC ค่าคงที่(+) 9V 0.1A TO-92
LM78L10 ค่าคงที่(+) 10V 0.1A TO-92
L78L12ACZ ค่าคงที่(+) 12V 0.1A TO-92
LM78L12 ค่าคงที่(+) 12V 0.1A TO-92
LM78L15 ค่าคงที่(+) 15V 0.1A TO-92
MC78L15AC ค่าคงที่(+) 15V 0.1A TO-92
MC79L05AC ค่าคงที่(-) -5V 0.1A TO-92
LM79L06 ค่าคงที่(-) -6V 0.1A TO-92
LM79L08 ค่าคงที่(-) -8V 0.1A TO-92
LM79L09 ค่าคงที่(-) -9V 0.1A TO-92
MC79L12AC ค่าคงที่(-) -12V 0.1A TO-92
79L15L-T92-B ค่าคงที่(-) -15V 0.1A TO-92
LM79L24 ค่าคงที่(-) -24V 0.1A TO-92
แรังดัน กระแส ควบคุม (1A - 1.5A)
LM350T/NOPB ปรับค่า(+) 1.2 - 33V TO-220-3
LM317TG ปรับค่า(+) 1.2 - 37V TO-220-3
LM217T ปรับค่า(+) 1.2 - 37V TO-220-3
LM317T-DG ปรับค่า(+) 1.2 - 37V TO-220-3
TL783CKCSE3 ปรับค่า(+) 1.25 - 125V TO-220-3
L200CV ปรับค่า(+) 2.85 - 36V TO-220-5
MC7805CTG ค่าคงที่(+) 5V 1A TO-220-3
L7805CV-DG ค่าคงที่(+) 5V 1.5A TO-220-3
MC7806CTG ค่าคงที่(+) 6V 1A TO-220-3
L7806CV-DG ค่าคงที่(+) 6V 1.5A TO-220-3
MC7808CTG ค่าคงที่(+) 8V 1A TO-220-3
L7808CV-DG ค่าคงที่(+) 8V 1.5A TO-220-3
MC7809CTG ค่าคงที่(+) 9V 1A TO-220-3
L7809CV-DG ค่าคงที่(+) 9V 1.5A TO-220-3
KIA7810API/P ค่าคงที่(+) 10V 1A TO-220F-3
MC7812CTG ค่าคงที่(+) 10V 1A TO-220-3
L7812CV-DG ค่าคงที่(+) 12V 1.5A TO-220-3
MC7815CTG ค่าคงที่(+) 15V 1A TO-220-3
L7815CV-DG ค่าคงที่(+) 15V 1.5A TO-220-3
KA7818TU ค่าคงที่(+) 18V 1A TO-220-3
L7818CV ค่าคงที่(+) 18V 1.5A TO-220-3
MC7818CTG ค่าคงที่(+) 18V 1A TO-220-3
MC7824CTG ค่าคงที่(+) 24V 1A TO-220-3
L7824CV-DG ค่าคงที่(+) 24V 1.5A TO-220-3
MC7905CTG ค่าคงที่(-) -5V 1A TO-220-3
L7905CV-DG ค่าคงที่(-) -5V 1.5A TO-220-3
MC7912CTG ค่าคงที่(-) -12V 1A TO-220-3
L7912CV-DG ค่าคงที่(-) -12 1.5A TO-220-3
MC7915CTG ค่าคงที่(-) -15 1A TO-220-3
L7915CV-DG ค่าคงที่(-) -15 1.5A TO-220-3
MC7918CTG ค่าคงที่(-) -18 1A TO-220-3


Supervisors & Voltage Detectors
เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
DS1232LP+ IC Low-Power Micromonitor DIP-8
DS1233D-10+ IC 5 V Econo Reset TO-92
DS1812-10+T&R 5V EconoReset with Active High Push-Pull Output TO-92
KIA7042AP-AT/P Voltage Detector 4.2V, 400mW TO-92
MAX691CPE+ Microprocessor Supervisory Circuit DIP-16
MCP130-450HI/TO MCU Supervisory Circuit with Open Drain Output TO-92
TC1232CPA 8PIN, 4.5-5.5V, ACTIVE LOW/ HIGH, 610MS, 50UA DIP-8
TL7705ACP Single Supply Voltage Supervisor for 5 V System DIP-8


แรงดันอ้างอิง / Voltage References
เบอร์ คุณสิบัติ ตัวถัง
LM385Z-1.2/NOPB Micropower Voltage Reference Diode 1.235V TO-92
LM336Z-5.0/NOPB Reference Diode 5V TO-92
LM336Z-2.5/NOPB 2.5V Reference Diode TO-92
TL431A Programmable Precision Shunt Regulator 2.495V TO-92
TL431ACLPE3 Adjustable Precision Shunt Regulator TO-92


อนาล็อก สวิตฃิ่ง / Analog Swithes
เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
MAX4617CPE+ High Speed, Low-Voltage CMOS Analog PDIP-16
MT8806AE1 8x4 Analog Switch Array,On-State Resistance65? PDIP-24
MT8806AE1 8x4 Analog Switch Array PDIP-24
MT8816AE1 8x16 Analog Switch Array PDIP-40สื่อสาร / Telecom
เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
31002AL TELEPHONE TONE RINGER 29V,2.8MA PDIP-8
HT9020B Call Progress Tone Decoder and ABR Controller PDIP-8
KS58555B 15 Memory Tone Pulse Switchable Dialer PDIP-22
LS1240AL-D08-T Electronic Tone Ringer with Built-in Bridge PDIP-8
MC34018 Voice Switched Speakerphone Circuit PDIP-28
MC34118L-UTC Voice Switched Speaker-Phone Circuit PDIP-28
MT8888CE1 Integrated DTMF Transceiver PDIP-20
MT8961AE Integrated PCM Filter CODEC,A-Law PDIP-18ทรานซิสเตอร์อาเรย / ์Transistor Arrays

เบอร์ คุณสมบัติ ตัวถัง
TBD62003APG(Z,HZ) 7-Channel DMOS Transistor Array,50V/500mA PDIP-16
TBD62064APG(Z,HZ) 4-Ch High Current Sink Type DMOS Transistor Array, PDIP-16
TBD62083APG(Z,HZ)-T 8-Channel DMOS Transistor Array 50V/0.5A PDIP-18
ULN2003AN TRANSISTOR ARRAY-7 NPN DARLINGTONS,+5V-I/P,500MA PDIP-16
ULN2004AN TRANSISTOR ARRAY-7 NPN DARLINGTONS,6V TO 15V I/P PDIP-16
ULN2068B QUAD 1.5A DARLINGTON SWITCHES PDIP-16
ULN2803A Eight Darlington Arrays with Common Emitters, PDIP-18
ULN2804A EIGHT DARLINGTON ARRAYS WITH COMMON EMITTERS PDIP-18

 

** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ