หาสินค้า ไม่เจอ ฝากข้อความไว้ได้ครับ
ทางร้านจะลองหาให้ครับ ที่ ติดต่อสอบถาม
* ราคาที่ลงไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวต้านทานปรับค่าได้

VR แกนสั้น (แกน 15 MM) ชนิด A และ B
แบบ ชั้นเดียว และ แบบ 2 ชั้ร
  ราคา (บาท)
อบบ B ชั้นเดี่้ยว 15
อบบ A ชั้นเดี่้ยว 20
   
อบบ B 2 ชั้น 25
อบบ A 2 ชั้น -

500E   1KB   2KB   5KB   10KB   20KB

50KB  100KB   250KB   500KB   1MB
 
VR แกนยาว (แกน 30 MM)


ค่าที่ มี สอบถาม
 

ตัวต้านทานปรับค่าได้ แบบ เกือกม้า

ราคา 3.5 บาท

100E   300E   330E   500E   1K

5K   10K   20K   50K   100K    500K
 
       

  ค่า W ราคา
Trimpot,Carbon 1K 0.15W 20 บาท
Trimpot,Carbon 10K 0.15W 20 บาท
Trimpot,Carbon 5K 0.25W 25 บาท
     
ตัวต้านทานปรับค่าได้ Timpot 1รอบ

10E ,  20E , 100E , 200E , 500E , 1K , 2K

, 5K , 10K , 20K , 50K , 100K , 200K

, 500K , 1M , 2M
 
       
ตัวต้านทานปรับค่าได้ Timpot 15 รอบ

10E , 20E , 50E , 100E , 200E , 500E , 1K

, 2K , 5K ,10K , 20K , 50K , 100K

, 200K , 500K , 1M , 2M
 
     
ตัวต้านทานปรับค่าได้ Timpot 25 รอบ

20E , 50E , 100E , 200E , 500E , 1K ,

2K , 5K , 10K , 20K , 25K , 50K , 100K

200K , 250K , 500K , 1M , 2M
     
VR-Slide
แบบ MONO และ ST
มีบางค่า
ราคา MONO ประมาณ 85 บาท
ราคา ST ประมาณ 95 บาท
        

** ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ดูที่ใบเสนอราคาเป็นหลักครับ