ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

 

ตอนที่ 7 ตัวตานทาน (1)

 


รูปตัวต้านทานที่นิยมใช้ทั้วไป
แบบค่าคงที่ ปรับค่าได้
และแบบพิเศษอื่นๆ

 

ตัวต้านทาน (Resistor) หรือที่เรา
มักเรียนว่า ตัว R นั้น ทำหน้น
ทำหน้าที่ต้านการไหลของ
กระแสไฟฟ้า หรือ ควบคุมไม่ให้
กระแสไฟฟ้าไหลมากเกิน มีหลาย
รูปแบบในการใช้งาน

 

ตัวอย่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีต้วต้านทานเป็นส่วนประกอบ

 

ขนาด W ของตัวต้านทานแบบ
ต่างๆ

 

การอ่านค่าตัวต้านทานนั้น

ถ้าเป็น W สูง โดยมากผู้ผลิต
จะเขียนลงบน ตัวต้านทานเลย

ถ้าเป็น 1/8W 1/4W -- 2W
จะต้องอ่านโดยอาศัยแถบสี
บนตัวมัน

 

แถบสีบนตัว R จะมี 4 แถบสี
(ผิดพลด 5%)

และ มี 5 แถบสี
(ผิดพลาด 1%)

 ตารางเทียบสีตัวต้านทาน

 

ตัวอย่างการอ่านค่า
สีที่ 1 ต่อ กับ สี่ที่ 2 แล้ว X สีที่ 3
ได้ 15X1000 = 15000 โอห์ม
หรือ 15K ( K = 1000)

แถบสีที่ 4 ส่วนมากจะเป็นสีทอง
บอกให้รู้ถึงค่าผิดพลาด 5%

 

ได้ 18X10000 = 180000 โอห์ม
หรือ 180ษ ( K = 1000)

 

ตัวอย่างอื่นๆ

 

แบบ 5 แถบสี จะใช้วิธีเดียวกัน
แต่ 3 หลักแรก นำมาต่อกัน
แล้ว X ด้วยหลักที่ 4


แถบสีที่ 5 สีน้ำตาล
บอกให้รู้ถึงค่าผิดพลาด 1%

 

ตัวอย่างค่า R 1/4W 5%
ที่มีจำหน่ายทั่วไป

หรือเข้าไปดูรายละเอียด
ของบ้านอิเล็กทอรนิกส์
ได้ที่นี้

   

เขียนเมื่อ 4 กค 64