ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

 

ตอนที่ 6 การใช้งานโพโต้บอร์ด 2

 

จะลองต่อวงจรง่ายๆโดยจะมีึ
ตัวต้านทาน และ LED เท่านั้น
ส่วนอุปกรณ์อื่นๆจะได้กล่าวถึงใน
ตอนต่อๆไป

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย
โพโต้บอร์ แหล่งจ่าย 3V
ตัวต้านทาน LED และ สายจั้ม

 

ตัวต้านทานในวงจรจะใช้ตัวย่อ
ว่า R ทำหน้าที่ไม่ให้กระแส
ในวงจรมากเกินไป

 

LED หรือ ไดโอดแปล่งแสง
เป็นอุปกรณ์ที่มีขั้ว คือ ขา A และ K
โดยกระแสจะวิ้งจากขา A ไปยัง K
ตังนั้นการต่อวงจรต้องต่อให้ถูก

 

จะต่อตัว R ก่อนซึ่งจะต่อดังรูป
การเสียบขาลงบอร์ดนั้น จะเสียบ
ตำแหน่งใดๆ ก็ได้ ยกเว้น ในแถว
เดี่ยวกัน เพราะ วงจรภายในบอร์ด
จะเชื่อมถึงกัน ทำให้ลัดวงจรได้

 

จากนั้น ต่อ LED ดังรูป ให้ดูตำแหน่ง
ขา A และ K ให้ถูกต้องด้วย

 

ต่อขา R กับกับแนวของไฟเลี้ยง +
และต่อ ขา K กับแนวไฟเลี้ยง -
ดังรูป

 

ต่อแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง วงขร 3V
ให้ตรงกับ ขั้ว + - ของโพโต้บอร์ด

 

ทดสอบการทำงานของวงจร
จะเห็นว่า LED ไปติดสว่าง

แต่ถ้าวงจรไม่ทำงาน ต้องหา
สาเหตุว่า เรามีการต่อตำแหล่ง
ไหนไม่ถูกต้องบ้าง

 

เขียนเมื่อ 3 กค 64