ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับกลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 5 การใช้งานโพโต้บอร์ด (1)

แผ่นโพโต้บอร์ดที่มีจำหน่ายทั้วไปนั้น
จะมี
ให้เลือกใช้งาน หลายขนาดแล้วแต่ว่าวงจรที่
ทำการ ทดลองนั้นจะ ใช้อุปกรณ์มากน้อยเพียงใด แต่การใช้งานน้นจะเหมือนกัน

 

ช่องสำหรับเสียบสายหรือขาอุปกรณ์
นั้น จะมีช่องสำหรับต่อไฟเลี้ยงวงจร
ซึึง จะอยู่ด้านบน และด้านล่างของ
บอร์ด ส่วนช่องสำหรับต่อวงจรนั้น
จะอยู่ บริเวณตรงกลางของบอร์ด
ดังรูป

 

การต้อวงจรภายในแผ่นโพโต้บอ
ร์ดนั้น จะเป็นดังรูป ซึ่งจะเป็นว่า
แนวต่อ ของไฟเลี่ยงวงจรนั้น จะเชื่อมถึงกัน (เฉพาะบอร์ดเล็ก)
ส่วน ช่องเสียบอุปกรณ์
จะเชื่อมถึงกันดังรูป

 

สายไฟเสียบบอร์ดหรือสายจั้มนั้นเท่าที่
เคยใช้งานมาจะมี 2 แบบ คือ
ใช้สายไฟเบอร์ 22 ที่เป็นสายแข็ง
ตะเสียบลงได้พอดี หรือ จะใช้สายจั้ม
ที่ทำมาสำเร็จรูปก็ได้ ตามภาพ
(ในสมัยก่อนผมจะใช้สายฌทรศัพท์ที่มี
ขนาดใกญ่พอที่จะเสียบลงได้)

 

ตัวอย่างการเสียบสายทั้ง 2 แบบ

 

การจ่ายไฟให้วงจร ในรูปจะได้พลังงาน
มาจากถ่านไฟฉาย ซึ่งจะต้องเสียบ
ขั้วให้ถูกต้อง ตามภาพ

การเสียบขาอุปกรณลงโพโต้บอร์ด
ซึ่งครั้งต่อไปจะเป็นการทดลองการต่อ
วงจรง่ายๆในบอร์ดทดลองนี้ ครับ

 

เขียนเมื่อ 2 กค. 64