ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


EPK-02 วงจรพื้นฐานและส่วนประกอบ

ในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงก้าวสู่้โลกอิเล็กทรอนิกส์ มาในตอนที่ 2 จะได้รู้ถึงการดูวงจรและส่วนประกอบ


วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน


จากรูปดังกล่าวจะเห็นว่าส่วนประกอบของวงจรพื้นฐานจะประหอบด้วย
1. แหล่วงจ่ายไฟ จะเป็นไฟเลี้ยงวงจร ส่วนมากจะระบุเป็นแรงดัน ( หรือ กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า)
2. สายต่อวงจร สว่นใหญ่จะเป็นสายไฟบ้าง รายวงจรบ้าง ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆและเป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า
3. อุปกรณ์ ในรูปดังกล่าวจะเป็น ตัวต้านทาน และ ตัวไดโอด เป็นต้น
4. ขั้วลบ ในวงจรไฟฟ้่าจะต้องมีชั่ว บวก (+) และ ขั้วลบ (-) ซึ่งจะะทำให้กระแสไฟฟ้าเดินครบวงจร และ วงจรทำงานได้

 


การเดินของกระแสไไฟ้า

 

จากรูปจะเป็นทิศทางเดินของกระแสไฟฟ้า ซึ่ง จะไหลจากขึั้ว บวก (+) ไปยังขั้ว ลบ (-)

การเขียนวงจรแบบเต็ม

การเขียนวงจรแบบย่อในบางครั้งเรามักจะเห็นการเขียนวงจรอีกรูปแบบ ซึ่งทั้ง 2 รูปนี้ มีความหมายอย่างเดี่ยวกัน

 

ตัวอย่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทสามารถหาได้จากเว็บไซด์ทางด้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ี่

 

update 28 มิย. 64