รายละเอียด สินค้า

หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า ระดับแรงกดันไฟออกมาตราฐาน
ที่มีจำหน่ายที่บ้านหม้อ
ขนาด
แรงดัน
300mA
500mA
800mA
1A
2A
3A
5A
( 6,9,12,15,18,24V )
( 6,9,12,15,18,24V )
( 6,9,12,15,18,24V )
( 6,9,12,15,18,24V )
( 6,9,12,15,18,24V )
( 6,9,12,15,18,24V )
( 6,9,12,15,18,24V )

** รูปของจริงอาจแตกต่างไปจากนี้**
    

 
บ้านอิเล็กทอรนิกส์ www.semi-shop.com