รายละเอียด สินค้า

หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า ระดับแรงกดันไฟออกมาตราฐาน
ที่มีจำหน่ายที่บ้านหม้อ

ขนาด
แรงดัน
300mA

500mA

800mA

1A

2A

3A

5A

( 6,9,12,15,18,24V )


( 6,9,12,15,18,24V )


( 6,9,12,15,18,24V )


( 6,9,12,15,18,24V )


( 6,9,12,15,18,24V )


( 6,9,12,15,18,24V )


( 6,9,12,15,18,24V )

** รูปของจริงอาจแตกต่างไปจากนี้**