รายละเอียด ชุดหุ่นยนต์บังคับมือแบบต่างๆ

ชุดหุ่นยนต์บังคับมือที่ทำเสร็จสมบุรณ
ชิ้นส่วนสำหรับสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ

หุ่นยนต์บังคับมือนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้เรียนรู้ถึงการออกแบบหุ่นยนต์อย่างง่าย โดยใช้สายบังคับ และเรียนรู้วงจรการทำงาน
หุ่นยนต์แบบง่ายโดยวงจรดังกล่าวจะเป็นวงจรพื้นฐานในการบังคับมอเตอร์ให้หมุน ตามเข็มนาฬิกาและ ทวนเข็มนาฬิกาได้

ซึ่งชุดทดลองนี้สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดสำหรับทำหุ่นยนต์บังคับมือ(แบบมีสาย)ในรูปแบบต่างๆได้มากมาย

***จะต้องมีการบัดกรีอุปกรณ์ด้วย ดังนั้นต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง - หรือคุณครูที่มีพื้นฐานทางด้านการัดกรีครับ**


อุปกรณ์ที่มาให้ในชุดคิท
1. AP1001ชุดมอเตอร์พร้อมเกียร์ (120 :1) จำนวน 2 ตัว
2. AP1002ล้อสำหรับมอเตอร์เกียร์ จำนวน 2 ตัว
3. ชุดบังคับหุ่นยนต์จำนวน 1 ชุด
4. สวิตช์กด (PCB S4P-12x12-7 )จำนวน 4 ตัว
5. คอนเน็กเตอร์ ( DT-126VP-2P )จำนวน 4 ตัว
6. ตัวต้านทาน R 0E จำนวน 3 ตัว
7. ชุดแกนพลาสติกและน็อต 1 ชุด
8. กล่องสำหรับใส่ชุดควบคุม จำนวน 1 กล่อง
9. รังถ่าน 3 ก้อน จำนวน 2 ชิ้น
10 สายไฟยาว 2 เมตร ( 4 สี) จำนวน 4 เส้น
11. แทบ 2 หน้าแบบหนา 1 ชุด
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องเตรียมมาเอง
1แผ่นฐานหุ่นยนต์ ( แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด หรือ กระกาษแข็ง)
2. ถ่านจำนวน 6 ก้อน
3. แทปกาว 2 หน้าแบบหนา
4. ไขขวง และ คีมต่างๆ
5. ชุดบัดกรี ( หัวแร้ง และตะกั่ว)
อุปกรณ์ที่มีจำหน่ายแยกชิ้นสว่นได้ครับ
แผ่นPCBชุดหุ่นยนต์บังคับมือ(แผ่นเปล่า)
แผ่นPCBชุดหุ่นยนต์บังคับมือชุดสำเหร็จการต่อวงจรระหว่างชุดบังคับ กับ มอเตอร
 
การประยุกต์ เมื่อเข้าใจหลักการทำงานของวงจรแล้ว (จะมีให้เป็นเอกสาร ครับ) สามารถที่จะเพิ่มมอเตอร์ให้มากขึ้นได้ แต่ต้อง
ออกแบบชุดบังคับใหม่เพื่อเพิ่มปุ่มบังคับมอเตอร์ เช่น มีแขนกลจับของ เป็นต้นครับ
 
 
 
บ้านอิเล็กทรอนิกส์ www.semi-shop.com