AP 113 หุ่นยนต์ Built-in programmer for AVR

บทความสำหรับหุ่นยนต์ อยู่ด้านล่างครับ

ในการจำหน่ายที่บ้านอิเล็กทรอนิกส์จะมี 2 แบบคือ

1. แบบ ชุดคิท จะมีเป็นชุดแยกส่วนและนำมาประกอบเอง ราคา 1,690 บาท
2. แบบประกอบสำเร็จพร้อมใช้งาน และ ลงโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ 1 โปรแกรม ระหว่า่ง
หุ่นยนต์เดินตามเส้น (พิ้นขาว เส้นดำ) และ หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง ราคา 2,000 บาท

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ใช้ CPU เบอร์ ATmega8
- ทำงานที่ความถี่ 11.0592MHz
- ขนาดของหน่วยความจำโปรแกรม 8 กิโลเวิร์ด
- ขนาดของหน่วยความจำข้อมูลแรม 1K ไบท์
- ขนาดของหน่วยความจำข้อมูลอีอีพรอม 512 ไบท์
- มีจุดต่อ OUTPUT สำหรับขับมอเตอร์ จำนวน 4 จุด
- มีจุดต่อ สำหรับเป็น INPUT หรือ OUTPUT จำนวน 6 จุด
- หุ่นยนต์สามารถเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานตามความต้องการได้
เช่น หลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือเดินตามเส้น เป็นต้น
- ลักษณะการโปรแกรม สามารถโปรแกรมบนตัวได้เลย โดยผ่านทาง Port USB

อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย
1. ชุดวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดขับมอเตอร์ และชุดโปรแกรมรวมอยูด้วยกัน
2. ชุดตรวจจับอินฟาเรด จำนวน 2 ชุด
3. รังถ่าน 4 ก้อน
4. ล้อขนาดใหญ่ จำนวน 2 ล้อ
5. ชุดล้อหลังแบบเลี้ยว
6. ชุดมอเตอร์เกียร์
7. ชุดแผ่นลำตัวหุ่นยนต์
8. แผ่น CD คู่มือการประกอบและโปรแกรมใช้งาน

รียนรู้การเขียนโปแกรมควบคุมหุ่นยนต์ของ หุ่นยนต์ Built-in programmer for AVR
ผ่านทางบทความต่างๆ โดยเฉพาะ ได้จากที่นี้ครับ


Download โปรแกรมที่แถมมาในแผ่น

ไฟล์ Zip ครับ
-aStudio4b528 โปรแกรม
- AVRStudio4.13SP2 โปรแกรม
- WinAVR-20070525-install โปรแกรม
- FTDI USB Drivers โปรแกรม ให้รู้จักกับ USB
- code_SUMO ตัวอย่าง code หุ่นยนต์ซูโม่


ทำไมต้อง หุ่นยนต์ Built-in programmer for AVR

เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ประกอบง่าย เรียนรู้ได้ง่าย โดยเขียนโปรแกรมผ่าน AVR Studio 4 นอกจากนี้ยังมีบทความสำหรับ
ศึกษาการทำงานของหุ่นยนต์ตัวนี้โดยเฉพาะ และยังมีการประยุกต์เพื่อดึงความสามารถของตัวหุ่นยนต์ออกมาให้ได้
มากที่สุด ครับ
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์
ก่อนที่จะทำการเขียนโปรแกรม จะต้องทำการติดตั้งโปรแกรมกันก่อนครับ ซึ่งมาให้ใน แผ่น CD หรือสามารถ สามารถ
หา download ได้ในอินเตอร์เน็ตครับ
 

บทความสำหรับ หุ่นยนต์ Built-in programmer for AVR ว่ากันตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมกันเลยครับ


AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์
 

ตัวอย่างหัวข้อบทความที่จะนำมาลงไว้
- รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ และ AVR กันก่อน
- พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา C ทั่วไปสำหรับ หุ่นยนต์ตัวนี้
- การเขียนโปรแกรมใฟ้หุ่นยนต์วิ่งไปแบบที่ต้องการ 1
- การเขียนโปรแกรมใฟ้หุ่นยนต์วิ่งไปแบบที่ต้องการ 2
- รู้จักกับตัวตรวจจับอินฟาเรด
- หุ่นยนต์เดินตามเส้นดำ พื้นขาว
- หุ่นยนต์เดินหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
- พื้นฐานหุ่นยนต์ซูโม
-หุ่นยนต์หยุด 4 แยกตามต้องการ
- จำลองหุ่นยนต์กดสวิตช์เลือกหยุดตามแยก
-ทดลองทำตัวตรวจับเสียงสำหรับหุ่นยนต์
- อื่นๆที่น่าสนใจ