กลุ่มสินสค้า
ตัวต้านทาน (ค่าคงที่)
ตัวต้านทานปรับค่า
ตัวเก็บประจุ
ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด
IC กลุ่ม TTL CMOS
IC กลุ่มต่าง ทั่วไป
IC กลุ่ม ไมโครคอนโทลเลอร์
ทรานซิสเตอร์์
เฟส -มอสเฟส
เอสซีอาร์ ไตรแเอค ไดแเอค
กลุ่ม แสดงผล ตรวจจับ
แสดงผล LED 7 เซ็กเม้น
ตรวจจับ LDR เทอร์มิสเตอร์์
เซ็นเซอร์ IR อินฟาเรท
อุปกรณ์ทั่วไป
รีเลย์ และ อุปกรณ์
คอนเน็กเตอร์ DB ต่างๆ
โมดูล่า USB ซ็อกเก็ต IC
สวิตช์
ลำโพง เปียโซ บัสเซอร์
สายไฟต่างๆ สายแพร
ท่อหด สายปากคีบ เคเบิลไท
แผ่น PCB ไช่ปลา โพโตบอร์ด
กล่องอเนกประสงค์ FB
ดอกส่วาน / คว้าน / เจ้าPCB
เสารอง PCB
ชุดน็อต
ถุงใสเก็บอุปกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มอเตอร์ และ อุปกรณ์ทางกล
มอเตอร์ / มอเตอร์เกียร์
ล้อ และอุปกรณ์
โซ่ เฟือง
 
 
 
รีเลย์ และ อุปกรณ์
สวิตช์ แบบต่างๆ
ปล็ก แจ็ค บานาน่า ต่างๆ
สายไฟ สายรัด ท่อหด
ฟิวว์และอุปกรณ์ วาริสเตอร์
คอนเน็กเตอร์ DB ต่างๆ
ซ็อกเก็ต โมดูล
หม้อแปลง Inductor (์ L)
 
 
กลุ่มสินค้า มอเตอร์ขนาดเล็กและมอเตอร์เกีย

รูปตัวอย่าง ชื่อ สินค้า รายละเอียด ราคาสินค้า
 
ไปกลุ่ม โซ่ เฟื่อง
มอเตอร์ขนาดเล็ก รายละเอียด ราคาสินค้า
มอเตอร์ทดรอบเล็ก (งดจำหน่ายชั่วคราว)
มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZGA17 (2007)
มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZGA25 (2005)
มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZGA25P (2006)
มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZGA37 (2013) รายละเอียด
มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZGA37F (2033) รายละเอียด
มอเตอร์เกียร์ 24VDC รุ่น ZGA37F (2033) รายละเอียด
มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZGA60F (2002) รายละเอียด
มอเตอร์เกียร์ 24VDC รุ่น ZGA60F (2002) รายละเอียด
มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZWL-FP180 (2012) รายละเอียด
มอเตอร์เกียร์ 12VDC รุ่น ZWL-13ZY (2017 รายละเอียด
มอเตอร์เกียร์ 12vdc แกนข้าง 8มม ( J2043) รายละเอียด
มอเตอร์ 12V รุ่น 2018 110 rpm ( มือ2 ) รายละเอียด
มอเตอร์เกียร์ 24vdc 150rpm แกนข้าง 8มม ( J2039) มือ2 ++ ยกเลิก    
สเต็ปมอเตอร์ 6V (J2035) มือ 2 คละแบบ + ยกเลิก    
  เซอร์โวมอเตอร์ (งดจำหน่ายชั่วคราว)    
       
EditRegion3