ประบุกต์ดัดแปลงเป็นรถบันทุกบังคับมือ - หุ่นยนต์บังคับมือ

ชุดประกอบหุ่นยนต์บัฃคับมือ V1
เรียนรู้การประกอบและพการบังคับ รถยนต์หุ่ยนต์เบื้องต้น

*** สินค้าขายเป็นชุด ต้องนำไปประหอบเอง ( บัดกรีเอง)
** หรือ ชุดสำเร็จ หรือ ประกอบให้บางส่วน

ชุดประกอบ เมื่อประกอบเสร็จแล้ว      
กล่องใส่รางถ่าน แผนPCB ควบคุม ชุดบังคับ น็อตยึดต่างๆ สายไฟ 4 สี 2 เส้นละ 2 เมตร
 
รางถ่าน 3 ก้อน 2 อัน มอเตอร์ 50 RPM 2 ตัว ล้อสำหรับมอเตอร์ 2 ตัว   ภาพแผงควบคุมเมื่อ
ประกอบแล้ว
         

หลากหลาย จินตนาการในการออกแบบหุ่ยนยต์

         

สร้างได้หลาบรูปแบบ
     
     
     
     
     
     
.
หุ่นยนต์ทำงานเองได้โดยไม่ต้องเขียนโปแกรม แต่ทำงานอาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ที่เรียกว่า หุ่นยนต์ BEAM)

ทำความรู้จักกับ BEAM กันครับ (ข้อมูล จาก จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

บีม (อังกฤษ: BEAM) คือหุ่นยนต์อัตโนมัติรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้อาศัย ไมโครคอนโทรลเลอร์
ในการควบคุมและ ประมวลผลสัญญาณเหมือนหุ่นยนต์ทั่วไป แต่อาศัยคุณสมบัติของวงจร
ของวงจรแอนะล็อกอย่างง่าย (อย่างเช่น อุปกรณ์เปรียบเทียบ (Comparator)
และ ออสซิลเลเตอร์ (Oscillator) )ในการสร้างสัญญาณสั่งให้ตัวขับ (actuator) ทำงานได้
กล่าวคือ เป็นการใช วงจรอิเล็กโทรนิกแบบ แอนะล็อกเลียนแบบการทำงานของ
ระบบประสาทในสิ่งมีชีวิตในการสร้างสัญญาณไฟฟ้าเพื่อ ที่จะควบคุมอวัยวะต่างๆของตัวหุ่นยนต์
(ในที่นี้คือ มอเตอร์ และตัวขับไฮดรอลิก)

โดยคำว่า B.E.A.M ย่อมาจาก B = Biology (ชีววิทยา), E = Electronics (อิเล็กโทรนิก),
A = Aesthetics (สุนทรียศาสตร์) และ M =Mechanics (กลศาสตร์)

ตัวอย่างหุ่นยนต์ บีม


ผู้ริเริมแนวคิดหุ่นยนต์แบบบีมคนแรกคือ มาร์ค ทิลเดน (Mark Tilden) นักวิทยาศาสตร์
ประจำห้องทดลอง แห่งชาติ ลอส อลามอส (Los Alamos National Laboratory)
โดยเริ่มเผยแพร่ในผลงานชื่อ เครื่องจักรที่มีชีวิต (Living Machines) ร่วมกับ Brosl Hasslacher [1]

ชนิดของหุ่นยนต์บีม เช่น จะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อเสียง , ต่อเสียง , ต่อความร้อน , ต่อคลื่น

สรุปว่า หุ่นยนต์บีม จะเป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบจากวงจรไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ต้องควบคุม
ด้วยชุดคำสั่งจากโปกรมแกรม ครับ

สนใจที่จะเรียนรู้วงจรการทำงาน ติดตามที่หน้าเพจนี้ หรือ ในบทความนะครับ


โครงหุ่ยนต์ V1

ใช้สำหรับ การทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกสฺบน บอร์ดทดลอง เพื่อให้หุ่ยนต์ทำงานได้ตามที่ต้องการ

 
   

ทดสอบเขียน coed การทำงาน
ของรถหุ่ยนต
VDO ที่ลงใน Facebook

โครงหุ่ยนต์ โปแกรม A1
ใช้สำหรับเขียน การทดสอบหุ่ยนต์ ในรูปแบบต่างๆ ซึึง โครงนี้จะมี รุ่นอื่นๆ ที่อาจจะง่ายกว่านี้ ลอฃ
ติดตามกันต่อไปคราับ


หุ่ยนยต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง

จะใช้ตัวโครงหุ่นยนต โปแกรม A1
จะใช้ตัว โมดูลอินฟาเรด สะท้อนวัตถุ ให้หุ่ยนต์
หลบหลีดไปได้ ตัวนี้จะใช้ อินฟาเรด 1 ตัวเท่านั้น
เพื่อง่ายต่อการศึกษา
ดู คลิปใน Facebook พร้อม code / 18 พค 65 /

**เสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับ

หุ่ยนยต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง

จะใช้ตัวโครงหุ่นยนต โปแกรม A1
จะใช้ตัว โมดูลอินฟาเรด สะท้อนวัตถุ ให้หุ่ยนต์
หลบหลีดไปได้ (อยู่ระหว่างการเขียน code)

หุ่ยนยต์เดินตามเส้น

จะใช้ตัวโครงหุ่นยนต โปแกรม A1
จะใช้ตัว โมดูลอินฟาเรด สะท้อนสีพื้น ให้หุ่ยนต์
หลบหลีดไปได้ (อยู่ระหว่างการเขียน code)

หุ่ยนยต์หลบ ตามแสง

เป็นการประยุกต์ใช้บอร์ ด LDR เป็นตัวตรวจจับแสง
สว่าง เพื่อให้หุ่ยนต์ทำงานตามที่เขียนโปแกรมไว้