ชุดประกอบหุ่นยนต์บัฃคับมือ V1
เรียนรู้การประกอบและพการบังคับ รถยนต์หุ่ยนต์เบื้องต้น

*** สินค้าขายเป็นชุด ต้องนำไปประหอบเอง ( บัดกรีเอง)
** หรือ ชุดสำเร็จ หรือ ประกอบให้บางส่วน

ชุดประกอบ เมื่อประกอบเสร็จแล้ว      
กล่องใส่รางถ่าน แผนPCB ควบคุม ชุดบังคับ น็อตยึดต่างๆ สายไฟ 4 สี 2 เส้นละ 2 เมตร
 
รางถ่าน 3 ก้อน 2 อัน มอเตอร์ 50 RPM 2 ตัว ล้อสำหรับมอเตอร์ 2 ตัว   ภาพแผงควบคุมเมื่อ
ประกอบแล้ว
         

หลากหลาย จินตนาการในการออกแบบหุ่ยนยต์

         

ส่วนหนึ่งในการดัดแปลง โดยใช้ตัวบังคับเดิม

   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
.