** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์

ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์

ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์นั้นไม่ยุ่งยากเลยเพราะเพียงแค่ขันน็อตเท่านั้นก็สามารถประกอบพร้อมใช้งานได้แล้วครับชุดหุ่นยนต์นี้จะบรรจุในกล่อง
ชุดประกอบที่มีมาให้ในกล่อง


อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย
1. ชุดวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดขับมอเตอร์ และชุดโปรแกรมรวมอยูด้วยกัน
2. ชุดตรวจจับอินฟาเรด จำนวน 2 ชุด
3. รังถ่าน 4 ก้อน
4. ล้อขนาดใหญ่ จำนวน 2 ล้อ
5. ชุดล้อหลังแบบเลี้ยว
6. ชุดมอเตอร์เกียร์
7. ชุดแผ่นลำตัวหุ่นยนต์
8. แผ่น CD คู่มือการประกอบและโปรแกรมใช้งาน


เพียงแค่มีไขขวง และ ถ่าน 4 ก้อนเท่านั้น ที่ต้องจัดหามาเพื่อใช้ในการประกอบ มาเล่มลุยกันเลย

ขั้นตอนการประกอบภายในกล่องจะมีขั้นตอนการประกอบไว้แล้ว แต่เพื่อจะเรียงลำดับการประกอบให้ถูกต้องขั้นตอนการประกอบที่มาพร้อมในกล่องคู่มือ


***********************************************************

1.ประกอบชุดล้อเลี้ยวเล็ก เข้ากับโครงของหุ่นยนต์ โดยดูด้านที่ใช้ในการประกอบล้อเลี้ยวเล็กให้ถูกด้านด้วยครับรูปแบบการประกอบชุดล้อหลังแบบเลี้ยว


ในการประกอบระวังเรื่องตำแหน่งของแหวนรองด้วย โดยให้แหวนรองอยุ่ด้านล่างของ โครงหุ่นยนต์ดังภาพดังกล่าว ครับการใส่แหวนกับชุดล้อหลังแบบเลี้ยว


ถ้าหากชุดล้อหลังแบบเลี้ยวมีความฝึดให้หยอดน้ำมันจักรเพื่อช่วยให้หมุนได้ลื่นขึ้นได้ครับ ( ไม่แน่นำให้คว้านรู้ให้ใหญ่ขึ้นเพราะจะทำให้ล้อหลังหลวมเกินไป )การใช้นำมันจักรเพื่อให้ชุดล้อหมุนได้คล่องขึ้น
การประกอบชุดล้อเลี้ยวเข้ากับโครงหุ่นยนต์


***********************************************************

2. ประกอบรังถ่านเข้ากับโครงหุ่นยนต์ประกอบรังถ่านเข้ากับโครงหุ่นยนต์


***********************************************************

3. ประกอบชุดมอเตอร์ทั้ง 2 ตัวเข้ากับโครงหุ่นยนต์ โดยวางตำแหน่งให้ถูกต้อง ( ถ้าวางผิดตำแหน่งการเขียน code ตามตัวอย่างจะทำให้หุ่นยนต์ทำงานผิดพลาดได้)มอเตอร์จะมี M1 และ M2


ในการประกอบต้องประกอบให้ตรงกับขั้วและรุ่น M1และ M2 ถ้าสลับกันจะทำให้การเขียนโปรแกรมที่ใช้อ้างอิงในบทความต่อๆไปเกิดความผิดพลาด ( คือการทำงานของหุ่นยนต์จะสลับการทำงานไปในทางตรงกันข้าม)ตำแหน่งการวางมอเตอร์ตามคู่มือ
ประกอบชุดมอเตอร์


***********************************************************

4. ใช้โครงหุ่นยนต์อีกด้านนำมาประกบ ดึงสายไฟของมอเตอร์นำออกมาด้านบน และขันน็อตด้านล่างให้แน่นพอสมควรการประกอบโครงทั้ง 2 ด้านเข้าด้วยกัน


***********************************************************

5. ประกอบล้อทั้ง 2 ขางประกอบล้อทั้ง 2 ด้าน


***********************************************************

6.ประกอบชุดบอร์ดหุ่นยนต์เข้าไว้กับโครงหุ่นยนต์ประกอบชุดบอร์ด


***********************************************************

7. ประกอบชุดตรวจจับอินฟาเรด ทั้ง 2 ด้าน โดยสายกด้านซ้ายให้ต่อกับคอนเน็กเตอร์ด้านซ้าย และ สายด้านขวาให้ต่อกับคอนเน็กเตอร์ด้านขวา ดังรูปการประกอบชุดตรวจจับ


***********************************************************

8.ประกอบสายไฟจากมอเตอร์เข้ากับขั้วต่อให้ถูกต้อง และ ให้ใช้ถ่านอังคาลายในการใช้งานครับการต่อขั้วมอเตอร์และขั้วแหล่งจ่ายไฟ
พร้อมลุยแล้วครับ


ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ครับ


เขียนเมื่อ 21 ธ.ค. 2554