** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ

ในบทความตอนนี้ จะเป็นการสร้างหุ่นยนต์แบบง่ายๆกันครับ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างหุ่นยนต์ที่มีความสลับซับซ้อนในอนาคตต่อไปครับ โดยหุ่นยนต์ตัวแรกนี้จะเป็นหุ่นยนต์แบบบังคับมือครับ

หุ่นยนต์บังคับมือนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้เรียนรู้ถึงการออกแบบหุ่นยนต์อย่างง่าย โดยใช้สายบังคับ และเรียนรู้วงจรการทำงาน หุ่นยนต์แบบง่ายโดยวงจรดังกล่าวจะเป็นวงจรพื้นฐานในการบังคับมอเตอร์ให้หมุน ตามเข็มนาฬิกาและ ทวนเข็มนาฬิกาได้ซึ่งชุดทดลองนี้สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดสำหรับทำหุ่นยนต์บังคับมือ(แบบมีสาย)ในรูปแบบต่างๆได้มากมาย

***จะต้องมีการบัดกรีอุปกรณ์ด้วย ดังนั้นต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง - หรือคุณครูที่มีพื้นฐานทางด้านการบัดกรีครับ**


รูปชุดอุปกรณ์เตรียมสำหรับหุ่นยนต์บังคับมือ


อุปกรณ์ที่มาให้ในชุดคิท ( มีจำหน่ายในเว็บไซด์ครับ ในราคาชุดละ 350 บาท หรือจะหาที่ใกล้เคียงกันก็ได้ครับ

1. AP1001 ชุดมอเตอร์พร้อมเกียร์ (120 :1) จำนวน 2 ตัว
2. AP1002 ล้อสำหรับมอเตอร์เกียร์ จำนวน 2 ตัว
3. ชุดบังคับหุ่นยนต์จำนวน 1 ชุด
4. สวิตช์กด (PCB S4P-12x12-7 ) จำนวน 4 ตัว
5. คอนเน็กเตอร์ ( DT-126VP-2P ) จำนวน 4 ตัว
6. ตัวต้านทาน R 0E จำนวน 3 ตัว
7. ชุดแกนพลาสติกและน็อต 1 ชุด
8. กล่องสำหรับใส่ชุดควบคุม จำนวน 1 กล่อง
9. รังถ่าน 3 ก้อน จำนวน 2 ชิ้น
10 สายไฟยาว 2 เมตร ( 4 สี) จำนวน 4 เส้น
11. แทบ 2 หน้าแบบหนา 1 ชุด

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องเตรียมมาเอง

1. แผ่นฐานหุ่นยนต์ ( แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด หรือ กระดาษแข็ง)
2. ถ่านจำนวน 6 ก้อน
3. เทปกาว 2 หน้าแบบหนา
4. ไขควง และ คีมต่างๆ
5. ชุดบัดกรี ( หัวแร้ง และตะกั่ว)

เมื่อเครื่องมือพร้อม อุปกรณ์พร้อมก็ลงมือประกอบตามลำดับขั้นตอนกันเลยครับ

1. เตรียมเครื่องมือ และ อุปกรณ์
2. ประกอบสายไฟเข้ากับมอเตอร์ โดยการบัดกรี ให้สายสีแดงกับสีดำ อยู่กับมอเตอร์ตัวที่ 1 และสายสีขาวและสีเขียวอยู่กับมอเตอร์ตัวที่ 2 ( ซึ่งสายไฟนี้อาจจะใช้สีอื่นได้ เพียงแต่ให้มี 4 สี และมีความยาวพอประมาณที่จะบังคับหุ่นยนต์ได้ ( ในชุดคิทจะให้สีละ 2 เมตร)


บัดกรีสายไฟเข้ากับมอเตอร์ ทั้ง 2 ตัว


3. ประกอบ ล้อเข้ากับมอเตอร์ เพื่อใช้เป็นส่วนขับเคลื่อนสำหรับหุ่นยนต์ครับ


การใส่ล้อเข้ากับมอเตอร์


มาถึงขั้นตอนการประกอบชุดบังคับหุ่นยนต์
4. เตรียมแผ่น PCB ที่จะใช้ประกอบเป็นชุดบังคับหุ่นยนต์ครับ


แผ่น PCB เปล่า


5. ประกอบตัวต้านทาน 0โอห์ม โดยการบัดกรี ซึ่ง R 0 โอห์ม จะใช้เป็นตัว จั๊มเปอร์ แทนสายไฟ


การบัดกรีตัวต้านทาน 0 โอห์ม


6. ประกอบสวิตช์เข้ากับแผ่น PCB โดยการบัดกรี โดยจะมีสวิตช์อยู่ 4 ตัว 2 ตัวด้านซ้ายจะใช้บังคับมอเตอร์ตัวทางซ้าย และ สวิตช์อีก 2 ตัวด้านขวาจะใช้บังคับมอเตอร์ด้านขวา


การประกอบสวิตช์


7. ประกอบคอนเน็กเตอร์เข้ากับแผ่น PCB โดยการบัดกรี คอนเน็กเตอร์จะใช้เชื่อมสายบังคับ และสายไฟจากแบตเตอรี่


การประกอบคอนเน็กเตอร์


ขั้นตอนการประกอบชุดบังคับหุ่นยนต์ เข้ากับกล่อง

8. ทำแกนยึดแผ่น PCB โดยใช้ชุดน็อต 5 ชุด


การประกอบแกนยึด PCBการประกอบแกนยึด PCB


9. ยึดแผ่น PCB กับกล่อง ( ยึด 5 แกนเท่านั้น และยึดให้ถูกด้านด้วยครับ


การประกอบแกนยึด PCB

10 .นำสายไฟจากมอเตอร์ เข้าไปในกล่องผ่าน รูด้านหน้าและมัดสายเป็นปมเพื่อป้องกันสายหลุดขณะบังคับ ( และเพื่อสายให้ยาวพอที่จะยึดกับคอนเน็กเตอร์ได้)


การทำสายบังคับหุ่นยนต์


11. นำกระบะถ่านใส่ในกล่องโดยใช้เทป 2 หน้าแปะด้านในกล่องก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้กระบะถ่านขยับ


การยึดกระบะถ่านการยึดกระบะถ่าน


12 นำสายไฟจากกระบะถ่าน ร้อยเข้ารูขึ้นมาต่อกับคอนเน็กเตอร์ (ดูขั้วให้ถูกต้องด้วย) ทั้ง 2 ด้าน


การยึดสายไฟจากกระบะถ่านมายังชุดบังคับตำแหน่งของขั้วสายไฟจากกระบะถ่าน


13. ต่อสายจากมอเตอร์เข้ากับคอนเน็กเตอร์


การต่อสายบังคับหุ่นยนต์กับชุดควบคุม


14 ประกอบล้อเข้ากับแผ่นโครงรถ( แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด และใช้กาวสองหน้า)


ใส่ถ่าน และพร้อมที่จำการทดสอบแล้วครับ


ชุดประกอบสำเร็จรูป


การสลับขั้วสายไฟเพื่อให้ปุ่มบังคับเป็นไปในทิศทางที่ต้องการตัวอย่างการออกแบบชุดหุ่นยนต์บังคับมือ (หุ่นยนต์วัสดุเหลือใช้) ที่ผู้เขียนไปอบรมให้กับเด็กๆในระดับ ป4 – ป6 ครับ

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการสร้างหุ่นยนต์สำหรับเด็ก

นำหุ่นยนต์ที่สร้างมาทำการแข่งขันกันอย่างสนุกสนานเรื่องการสร้างหุ่นยนต์ ยังไม่จบนะครับ ติดตามได้ในตอนต่อไปครับ


เขียนเมื่อ 25 ก.ค. 2554