** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 3

ในการแสดงผลของข้อมูลทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็นตัวเลขนั้นเรามักจะใช้ตัวแสดงผล 7 ส่วนหรือที่เรามักจะเรียกว่า 7 Segments ในบทความตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับ 7 Segments กันก่อนครับว่ามีหน้าตาและมีวิธีใช้งานแบบไหน เพราะในบทความตอนอื่นๆเช่นบทความในส่วนของโครงงานหากจะมีการใช้แสดงผลก็จะสามารถใช้ตัวแสดงผล 7 Segments ได้


ตัวแสดงผล 7 Segments


พื้นฐานของ 7 Segment

7 Segments นั้นภายในจะประกอบไปด้วย LED ที่นำมาต่อกัน 7 ตัว ซึ่งการต่อกัน 7 ตัวนั้น จะสามารถแสดงตัวเลขได้ ตั้งแต่เลข 0 ถึงเลข 9 ( บางรุ่นจะมี จุด แสดงด้วย) ซึ่งในการใช้งาน 7 Segments นั้นการเขียนโปรแกรมก็เหมือนกับการเขียนโปรแกรม ควบคุม LED นั้นเองหากเรารู้ตำแหน่งขาที่ต้องการก็สามารถจะเขียนแสดงเลขต่างๆได้โดยง่ายครับ ในการดูขาของ 7 Segments นั้นทำได้ 2 วิธี คือ 1. ใช้มอเตอร์วัด หรือ 2. ดูท่า datasheet

การต่อวงจรภายในของ 7 Segments จะมีการต่อได้ 2 แบบ คือ การต่อแบบ คอมมอนอาโนด(A) และ การต่อแบบคอมมอนคาโทด (K) ซึ่งการใช้งานของทั้ง 2 แบบนั้นจะแตกต่างตรงที่การป้อนสัญญาณ เพื่อให้ 7 Segments แสดงผลจะตรงกันข้ามกัน โดยที่ตำแหน่งของ LED ภายใน 7 Segments จะมีชื่อเรียกที่ใช้กันทั่วไป คือ a , b , c , d ,e ,f , g


แสดงตำแหน่ง a – g ภายใน และ สัญลักษณ์ 7 Segment


โครงสร้างภายใน 7 Segments แบบ คอมมอน คาโทด (K)

หากจะมองการต่อวงจรภายใน โดยใช้ LED จะต่อได้ดังรูป ในการต่อแบบนี้ ถ้าต้องการให้ 7 Segment แสดงผล จะต้องป้อนไฟบวกให้กับ 7 Segment


รูป แสดงการต่อโครงสร้างภายในแบบคอมมอนคาโทด(K)


โครงสร้างภายใน 7 Segments แบบ คอมมอน อาโนด (A)

หากจะมองการต่อวงจรภายใน โดยใช้ LED จะต่อได้ดังรูป ในการต่อแบบนี้ ถ้าต้องการให้ 7 Segment แสดงผล จะต้องป้อนไฟ ลบ ให้กับ 7 Segment


รูปแสดงการต่อโครงสร้างภายในแบบคอมมอนอาโนด(A)


7 Segment บางแบบอาจจะมีมากกว่า 7 ตัว เช่น มีจุด บน หรือ จุดล่าง และในการทดลองในบทนี้จะเน้นไปที่ 7 Segments แบบ คอมมอนคาโทด (K) มากกว่า

การแสดงตัวเลขของ 7 Segment

การแสดงตัวเลขของ 7 Segment ต้องป้อนระดับแรงดันให้ตรงกับตำแหน่งของ LED ตัวอย่าง เช่น ต้องการแสดงเลข 0 จะต้องป้อนระดับแรงดันเข้าที่ ขา ให้ตรงกับตำแหน่งที่กำหนดไว้


รูป การป้อนระดับแรงดันให้ 7 Segments แสดง เลข 0 และ 2


เมื่อเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน 7 Segment แล้ว ในตอนต่อไปจะมาเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะใช้ ตัว 7 Segment แสดงผลเป็นตัวเลขกันครับ


เขียนเมื่อ 19 ก.ค. 2554