** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC

ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ผลิตจาก Microchip ซึ่งในบ้านเราเองนิยมนำมาใช้งานงานกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งในบทความตอนนี้จะขอกล่าวถึง ส่วนประกอบ หรือ สถาปัตยกรรมภาพรวมของไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูลนี้ โดยเบอร์ต่างๆของไอซีจะมีสถาปัตยกรรมแต่ละตัวแตกต่างกันออกไป ซึ่งบางตัวมีให้ใช้งาน บางตัวไม่มีให้ใช้งาน หรือ ตัวใดมีมากกว่าตัวใดหากจะเขียนทั้งหมดคงไม่ไหว แต่จะขอยกรายละเอียดแบบคร่าวมาอธิบายเพื่อทำความเข้าใจกันก่อน ก่อนที่จะไปเขียน โปรแกรมซึ่งในการเขียนโปรแกรมนั้นเราจะต้องรู้รายละเอียดของไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนั้นๆด้วย
** หากต้องการรายละเอียดทั้งหมดสามารถ load datasheet มาเก็บไว้ให้ไปที่ เว็บไซต์ของ Microchip ครับ**
คุณสมบัติต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราควรทราบ เช่น ความถี่สูงสุดในการทำงาน , หน่วยความจำประเภทต่างๆมีค่าเท่าไร , แรงดันในการทำงาน , จำนวนPort I/O , ตอบสนองการอินเตอร์รัพได้กี่แห่ง ,มีTime กี่ตัว , มีPWM กี่ชุดมีA/Dภายในตัวมาให้หรือไม่ เป็นต้น
ตารางดังกล่าวแสดงคุณสมบัติของไมโครคอนโทรเลอร์บางเบอร์ ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละเบอร์จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันบางคุณสมบัติและบางเบอร์มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป

ตัวอย่างตำแหน่งขา ของเบอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC บางเบอร์ที่นิยมใช้กัน
จะเห็นว่า ตำแหน่งขาต่างๆของ IC จะมีตัวอักษรย่อกำกับไว้ และมีลูกศรแสดงการทำงาน และบางตำแหน่งขาจะมีอักษรย่อมากกว่า 1 กำกับอยู่ เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานของการอ่านตำแหน่งขา จะเห็นว่า 16F87X X ,มีขามากสุด และมีการใช้งาน ของคุณสมบัติต่างมากสุด แต่ของ16F84 จะมีคุณสมบัติในการทำงานน้อยมาก
ลูกศรชี้ทางเดียวแสดงว่าขานั้นทำงานด้านเดียว แต่ถ้าลุกศรชี้ 2 ทิศทางแสดงว่าขานั้นทำงาน 2 ทิศทางคือเป็น input หรือoutput ก็ได้
ขา VDD จะเป็นตำแหน่งไปเลี้ยง (+5V) และขา VSS จะต้องต่อลงกราวด์ (GND)
RA0..RA7 แสดงตำแหน่งการใช้ขานั้นเป็น input หรือ output ที่port A นั้นๆ ส่วน RB...RC ก็แสดงตำแหน่งของ port B และ C ด้วยเช่นเดียวกัน
ขา CLKIN และ CLKOUT ต่อกับคริสตอล ตามความถี่ที่กำหนดไว้
ขา RB3/CCP1 ขานี้จะทำงานได้ทั้งเป็น RB3 และ CCP1 ขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมควบคุม


เขียนเมื่อ 2 มี.ค. 2554