** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor)

การหมุนกลับทางของมอเตอร์นั้นสามารถจะใช้วงจรได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ ทรานซิสเตอร์ เป็นตัวขับวงจร หรือ ใช้ IC สำเร็จรูปในการขับวงจร หรือ ใช้รีเลยในการจับวงจรก็สามารถทำได้ แต่ในตอนนี้จะใช้ ทรานซิสเตอร์เป็นตัวขับซึงเรียกวงจรแบบนี้ H -bridge


การกลับทางหมุนมอเตอร์


วงจรขับมอเตอร์แบบกลับทางหมุนโดยใช่ทรานซิสเตอร์
ในวงจรดังกล่าวจะใช้ทรานซิสเตอร์ 4 ตัว ในการควบคุมมอเตอร์ 1 ตัว โยอาจจะใช้ ทรานซิสเตอร์ NPN หรือ PNP ก็สามารถทำได้แต่จะมีการออกแบบที่แตกต่างกันออกไป ในการทำงานนั้น ทรานซิสเตอร์ จะทำงานเพียง 2 ตัว เท่านั้น เพื่อควบคุมการหมุนด้านหนึ่ง และ จะสลับการทำงานอีก 2 ตัว เพื่อควบคุมหรือสลับการหมุนของมอเตอร์ ดังนั้น ในการป้อนไฟ ไปจะเลี่ยงทรานซิสเตอร์ 2 ตัวเท่านั้นที่ทำงาน อีก 2 ตัว จะหยุดทำงาน จนกว่าเราจะสลับการทำงาน )(ห้ามป้อนไฟให้ทรานซิสเตอร์ทำงานพร้อมกันทั้งหมด) แต่ในการออกแบบมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น วงจรอาจจะออกแบบให้มีระบบป้องกันที่มากขึ้นและซับซ้อมขึ้นตามไปด้วยครับ


วงจรขับมอเตอร์แบบกลับทางหมุน H -bridgeการต่อวงจรรูปการทอลอง


หลักการการทำงาน และ Code
ในการทำงาน นี้จะให้มอเตอร์ไป 2 วินาที และหยุด 2 วินาที่ จากนั้นจะให้หมุนสลับกันไป เรื่อยๆ ครับ คือจะเป็นการสลับการทำงานของ ขา 13 และ ขา 12 ดังนี้ ขา 12 = 0 ขา 13 = 1 มอเตอร์หมุนทางใดทางหนึ่ง
ขา 12 = 1 ขา 13 = 0 มอเตอร์หมุนสลับกัน
ขา 12 = 0 ขา 13 = 0 มอเตอร์หยุดหมุน
ขา 12 = 1 ขา 13 = 1 แบบนี้ห้ามครับ จะเกิดอันตรายได้


int led1 = 13;
int led2 = 12;

void setup()
{
pinMode(led1,OUTPUT);
pinMode(led2,OUTPUT);

}
void loop()
{
digitalWrite(led1,HIGH);
digitalWrite(led2,LOW);
delay(2000);
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,LOW);
delay(2000);
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,LOW);
delay(2000);
}


ใช้วงจรรีเลย์ในการกลับทางหมุน
การใช้รีเลย์นั้นสามารถทำได้เล่นกัน แต่ต่องระวังในการหมุนหลับทางแบบทันทีทันใด เพราะอาจจะเกิดความเสียหายกับตัวมอเตอร์ได้เช่นเดียวกัน แต่ข้อดีของการใช้รีเลย์คือจะทำให้กระแสที่ไหลผ่านมอเตอร์ไม่ตก ทสามารถใช้งานได้เต็มกำลัง


ใช้วงจรรีเลย์ในการกลับทางหมุน


ใช้ IC ในการกลับทางหมุน
ในการใช้ IC แทนการใช้ทรานซิสเตอร์ก็สามารถทำได้ โดยนิยมใช้เบอร์ L293D ซึ่งใน IC 1 ตัวสามารถขับมอเตอร์ได้ 2 ตัว


วงจรL293Dในการกลับทางหมุน
ในการประยุกต์ใช้งานจะได้กล่าวถึงในบทความตอนต่อๆ ไปครับ


เขียนเมื่อ 26 พ.ค. 2556