บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 1980
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 10265
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ความสามารถของสเต็ปเปอร์มอเตอร์......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 28110
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้สัญญาณพัลส์ โดยภายในเซอร์โวมอเตอร์จะประกอบไปด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดเกียร์แ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 20734
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2)
: ความถี่คืออะไร ความถี่เกี่ยวข้องกับชีวิติประจำวันของคนเราได้อย่างไร ความถี่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสื่อสารได้อย่างไร มาทำความรู้จักกันก่อนครับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 3652 |
------------------------------
บทความตอน : วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
: มาทำความรู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานกันหน่อยครับว่ามีสว่นประกอบอะไร และมีวิการเขียนอย่างไรบ้าง เพื่อเป้นพื้นฐานในการอ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 9919 |
------------------------------
บทความตอน : การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 1
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 25351 |
------------------------------
บทความตอน : การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย
: ความปลดดภัยในการใช้ชุดจ่ายไฟแม้จะใช้เพียงถ่านไฟฉายแบบธรรมดานั้นหากใช้โดบไม่ระมัดระวังจะเกิดความเสียหายได้โดยตรงครับ มาลองดูกันว่าเราจะมีวิธีใช้งานชุดจ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 2855 |
------------------------------
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 14141 |
------------------------------
บทความตอน : เริ่มต้นศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 5571 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
1980  
107
แผ่นวงจรพิมพ์10265  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 28110  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 20734  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 22547  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 27093  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 20084  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 2937  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 2763  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 2663  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 3408  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 1871  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 1645  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2454  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 13937  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 8928  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 3652  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)2129  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 2855  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น9919  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 11196  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 4132  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR17789  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์6077  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม8580  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4400  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์8676  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 7131  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 2912  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 3684  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์5654  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ58113  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง13618  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 310175  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 37527  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37331  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท7654  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 13117  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 20314  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED8676  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 164836  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 5142  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น11687  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่215243  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง30574  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4298  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์5106  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป17612  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข10278  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4203  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 6254  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3443  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII20910  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร4962  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข7988  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น3634  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น4031  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม9870  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร7672  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์16582  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง9055  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help3810  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 14686  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง4843  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 11515  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino7549  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม8760  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6205  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 125351  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 8534  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File2771  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์12358  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่7801  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์11889  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4146  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์8888  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม12722  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง9115  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง8298  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4506  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์22996  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)7310  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด12132  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5325  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment8817  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)6513  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด42640  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท9202  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท14141  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา6072  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7440  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED8259  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด6628  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น6021  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC12302  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์8560  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514545  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์5596  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง25019  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล17539  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส