บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 2290
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 11548
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ความสามารถของสเต็ปเปอร์มอเตอร์......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 31782
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้สัญญาณพัลส์ โดยภายในเซอร์โวมอเตอร์จะประกอบไปด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดเกียร์แ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 22445
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)
: ความถี่คืออะไร ความถี่เกี่ยวข้องกับชีวิติประจำวันของคนเราได้อย่างไร ความถี่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสื่อสารได้อย่างไร มาทำความรู้จักกันก่อนครับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 2358 |
------------------------------
บทความตอน : การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 8830 |
------------------------------
บทความตอน : วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
: มาทำความรู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานกันหน่อยครับว่ามีสว่นประกอบอะไร และมีวิการเขียนอย่างไรบ้าง เพื่อเป้นพื้นฐานในการอ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 10602 |
------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับการเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 11548 |
------------------------------
บทความตอน : แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1)
: มาทำความรู้จักกับแหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์กันหน่อยครับว่ามีกี่แบบกี่ชนิกและมีอะไรกันบ้าง เพราการเลือกใช้งานของแต่ละชนิดนั้นมีผลต่อการทำงานของ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 10867 |
------------------------------
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 15089 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
2290  
107
แผ่นวงจรพิมพ์11548  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 31782  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 22445  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 27377  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 31594  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 21661  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 3183  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 2968  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 2850  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 3715  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 2070  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 1807  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2667  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 16014  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 10867  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 3995  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)2358  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 3056  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น10602  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 12839  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 4700  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR18984  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์6285  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม8826  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4578  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์9612  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 7681  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 3070  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 3862  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์5985  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ61760  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง14163  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 310632  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 37816  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37584  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท7913  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 13390  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 22496  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED8938  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 165215  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 5319  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น13277  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่217091  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง32172  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4457  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์5316  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป19277  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข10614  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4428  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 6538  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3590  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII23916  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร5159  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข8850  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น3821  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น4217  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม10615  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร8321  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์17987  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง9366  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help3992  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 15109  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง5070  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 11740  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino7752  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม8953  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6377  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 128047  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 8830  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File2970  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์13462  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่8063  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์12178  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4325  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์9217  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม13018  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง9775  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง8574  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4684  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์25169  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)7723  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด13075  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5532  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment9283  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)6689  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด48407  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท9499  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท15089  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา6231  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7676  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED8728  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด7051  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น6206  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC13252  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์8856  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514735  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์5795  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง29317  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล19925  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส