บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 2448
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียก......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 13703
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 36059
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 24487
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2)
: ความถี่คืออะไร ความถี่เกี่ยวข้องกับชีวิติประจำวันข
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 4431 |
------------------------------
บทความตอน : อิเล็กทรอนิกส์ คือ........
: รู้จักกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กันก่อน
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 5659 |
------------------------------
บทความตอน : วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
: มาทำความรู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานกันหน่อย
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 11615 |
------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปริ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 13703 |
------------------------------
บทความตอน : การหาDatasheet ของอุปกรณ์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 15015 |
------------------------------
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 16391 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
2448  
107
แผ่นวงจรพิมพ์13703  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 36059  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 24487  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 31148  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 38105  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 23549  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 3575  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 3226  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 3191  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 4426  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 2394  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 2012  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2940  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 17365  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 13147  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 4431  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)2638  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 3322  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น11615  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 15165  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 5659  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR21246  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์6512  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม9112  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4777  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์9991  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 8658  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 3262  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 4120  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์6816  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ69213  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง14946  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 311291  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 38538  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37930  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท8187  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 13744  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 26368  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED9311  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 165778  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 5571  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น15372  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่219876  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง35540  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4703  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์5566  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป22141  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข10993  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4796  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 7029  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3793  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII27679  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร5417  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข10921  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น4109  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น4525  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม11705  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร9287  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์19786  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง9908  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help4215  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 15619  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง5275  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 12016  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino8020  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม9245  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6591  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 132115  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 9402  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File3242  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์15015  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่8462  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์12675  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4585  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์9720  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม13470  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง10554  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง8987  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4898  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์28204  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)8430  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด14391  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5807  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment9893  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)6992  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด59776  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท9952  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท16391  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา6459  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7964  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED9640  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด7729  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น6554  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC14789  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์9466  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514928  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์6036  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง34619  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล23232  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส