บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 1928
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 9751
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ความสามารถของสเต็ปเปอร์มอเตอร์......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 26806
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้สัญญาณพัลส์ โดยภายในเซอร์โวมอเตอร์จะประกอบไปด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดเกียร์แ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 20361
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 9125 |
------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับการเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 9751 |
------------------------------
บทความตอน : ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2)
: ความถี่คืออะไร ความถี่เกี่ยวข้องกับชีวิติประจำวันของคนเราได้อย่างไร ความถี่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสื่อสารได้อย่างไร มาทำความรู้จักกันก่อนครับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 3574 |
------------------------------
บทความตอน : การหาDatasheet ของอุปกรณ์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 12023 |
------------------------------
บทความตอน : อิเล็กทรอนิกส์ คือ........
: รู้จักกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กันก่อน
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 3999 |
------------------------------
บทความตอน : เครื่องมือที่จำเป็นในงานอิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 23433 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
1928  
107
แผ่นวงจรพิมพ์9751  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 26806  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 20361  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 21655  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 26049  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 19605  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 2862  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 2705  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 2603  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 3300  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 1821  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 1612  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2388  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 13574  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 8467  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 3574  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)2082  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 2795  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น9626  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 10771  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 3999  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR17355  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์6023  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม8501  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4362  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์8407  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 7010  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 2891  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 3642  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์5553  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ56981  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง13452  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 310078  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 37453  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37266  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท7591  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 13032  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 19743  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED8606  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 164741  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 5093  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น11159  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่214589  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง29999  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4264  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์5058  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป17140  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข10201  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4155  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 6192  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3402  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII20102  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร4908  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข7819  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น3593  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น3976  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม9684  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร7542  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์16092  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง8973  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help3769  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 14556  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง4800  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 11458  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino7504  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม8716  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6157  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 124597  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 8433  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File2731  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์12023  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่7746  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์11820  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4102  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์8796  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม12651  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง8949  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง8176  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4460  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์22432  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)7165  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด11880  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5279  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment8735  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)6462  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด41143  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท9125  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท13896  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา6028  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7389  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED8117  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด6533  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น5979  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC12025  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์8437  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514496  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์5527  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง24448  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล16905  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส