บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 2349
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 12476
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ความสามารถของสเต็ปเปอร์มอเตอร์......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 33804
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้สัญญาณพัลส์ โดยภายในเซอร์โวมอเตอร์จะประกอบไปด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดเกียร์แ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 23460
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 1
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 29806 |
------------------------------
บทความตอน : เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 9755 |
------------------------------
บทความตอน : แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1)
: มาทำความรู้จักกับแหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์กันหน่อยครับว่ามีกี่แบบกี่ชนิกและมีอะไรกันบ้าง เพราการเลือกใช้งานของแต่ละชนิดนั้นมีผลต่อการทำงานของ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 11692 |
------------------------------
บทความตอน : การหาDatasheet ของอุปกรณ์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 14219 |
------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับการเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 12476 |
------------------------------
บทความตอน : เริ่มต้นศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 5911 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
2349  
107
แผ่นวงจรพิมพ์12476  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 33804  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 23460  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 29159  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 34178  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 22533  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 3307  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 3093  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 3021  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 4081  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 2228  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 1879  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2772  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 16652  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 11692  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 4146  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)2451  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 3157  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น11125  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 13999  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 5179  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR20036  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์6372  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม8924  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4654  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์9781  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 8355  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 3135  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 3972  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์6249  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ65736  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง14544  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 311003  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 38190  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37726  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท8011  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 13530  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 23768  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED9109  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 165463  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 5418  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น14219  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่218725  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง33903  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4558  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์5419  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป20640  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข10811  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4605  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 6773  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3661  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII25589  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร5265  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข9823  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น3919  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น4332  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม11047  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร8661  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์18742  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง9536  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help4085  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 15291  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง5144  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 11843  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino7841  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม9058  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6441  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 129806  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 9057  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File3061  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์14219  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่8254  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์12375  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4422  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์9442  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม13213  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง10096  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง8693  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4762  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์26511  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)7990  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด13727  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5625  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment9550  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)6826  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด53247  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท9755  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท15760  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา6302  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7785  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED9090  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด7326  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น6336  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC14041  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์9139  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514808  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์5892  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง32000  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล21439  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส