บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 2327
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ เป็นแผ่นที่มีลายทองแดงใช้เป็นตัวนำไหห้าสำหรับ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 11982
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ความสามารถของสเต็ปเปอร์มอเตอร์......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 32692
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้สัญญาณพัลส์ โดยภายในเซอร์โวมอเตอร์จะประกอบไปด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดเกียร์แ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 23003
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : การหาDatasheet ของอุปกรณ์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 13843 |
------------------------------
บทความตอน : การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 8953 |
------------------------------
บทความตอน : วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
: มาทำความรู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานกันหน่อยครับว่ามีสว่นประกอบอะไร และมีวิการเขียนอย่างไรบ้าง เพื่อเป้นพื้นฐานในการอ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 10893 |
------------------------------
บทความตอน : การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย
: ความปลดดภัยในการใช้ชุดจ่ายไฟแม้จะใช้เพียงถ่านไฟฉายแบบธรรมดานั้นหากใช้โดบไม่ระมัดระวังจะเกิดความเสียหายได้โดยตรงครับ มาลองดูกันว่าเราจะมีวิธีใช้งานชุดจ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 3107 |
------------------------------
บทความตอน : การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 1
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 29108 |
------------------------------
บทความตอน : แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1)
: มาทำความรู้จักกับแหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์กันหน่อยครับว่ามีกี่แบบกี่ชนิกและมีอะไรกันบ้าง เพราการเลือกใช้งานของแต่ละชนิดนั้นมีผลต่อการทำงานของ
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 11378 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
2327  
107
แผ่นวงจรพิมพ์11982  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 32692  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 23003  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 28294  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 32908  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 22093  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 3247  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 3031  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 2909  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 3871  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 2162  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 1840  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2723  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 16402  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 11378  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 4082  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)2404  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 3107  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น10893  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 13376  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 4950  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR19418  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์6331  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม8882  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4612  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์9718  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 8004  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 3100  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 3929  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์6135  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ63841  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง14358  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 310822  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 38033  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37651  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท7963  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 13463  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 23060  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED9038  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 165343  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 5359  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น13810  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่218021  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง33121  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4505  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์5362  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป20074  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข10740  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4541  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 6669  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3621  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII24706  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร5211  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข9426  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น3872  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น4269  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม10876  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร8488  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์18202  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง9454  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help4033  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 15198  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง5109  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 11795  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino7797  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม9009  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6404  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 129108  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 8953  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File3005  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์13843  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่8157  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์12259  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4373  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์9339  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม13103  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง9948  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง8629  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4723  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์25891  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)7852  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด13399  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5571  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment9441  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)6779  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด50644  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท9664  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท15540  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา6269  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7735  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED8933  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด7205  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น6258  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC13580  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์8975  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514771  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์5840  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง30829  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล20742  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส