บทความและโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้
สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่ทั้งหลาย ซึ่งบทความดังกล่าจะมีการ update เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากทีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครับ

สำหรับผู้อ่านท่านใดต้องการให้ลงบทความเรื่องใดๆก็สามารถขอมาได้ครับทาง e-mail ถ้าผู้เขียนพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่บ้างจะเขียนให้อ่านกันครับ

สำหรับบทความนี้ เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวครับซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสนอไป ครับ หากมีข้อมูล
ผิดพลาดในบทความใดๆ ขอให้แจ้งมาายังผู้เขียนได้ครับ จะได้ทำการแก้ไขเนื้อหาให้สมบุรณ์ที่สุดครับ


บทความล่าสุด 4 บทความ จากบ้านอิเล็กทรอนิกส์

บทความตอน :
: ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 2407
-------------------------------------
บทความตอน : แผ่นวงจรพิมพ์
: แผ่นวงจรพิมพ์ ( printed circuit board: PCB) หรือที่นิยมเรียก......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 2 ก.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 13311
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น
: สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) เป็นมอเตอร์อีกแบบ......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 29 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 35921
-------------------------------------
บทความตอน : Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น
: เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้......
อ่านเพิ่มเติม >>
เขียนเมื่อ : 28 พ.ค. 2556     | อ่านแล้ว : 24246
-------------------------------------พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)
บทความตอน : เครื่องมือที่จำเป็นในงานอิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 29828 |
------------------------------
บทความตอน : เริ่มต้นศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 6125 |
------------------------------
บทความตอน : หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC
: มาทำความรู้จักกับแหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 17168 |
------------------------------
บทความตอน : วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
: มาทำความรู้จักกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานกันหน่อย
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 11503 |
------------------------------
บทความตอน : อิเล็กทรอนิกส์ คือ........
: รู้จักกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กันก่อน
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 5607 |
------------------------------
บทความตอน : การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 1
:
อ่านเพิ่มเติม >>   | อ่าน : 31621 |
------------------------------อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (แสดงผลแบบสุ่ม)


ลำดับ - หัวข้อบทความอ่านแล้ว
108
2407  
107
แผ่นวงจรพิมพ์13311  
106
Arduino กับ การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์ เบื้องต้น 35921  
105
Arduino กับ การขับเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น 24246  
104
Arduino กับพื้นฐานการควบคุมความเร็วมอเตอร์เบื้องต้น 30924  
103
Arduino กับพื้นฐานการกลับทางหมุนมอเตอร์(DC motor) 37092  
102
Arduino กับพื้นฐานการขับมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก (DC Motor) 23385  
101
สถาบันที่เปิดสอนด้านหุ่นยนต์ 3496  
100
เตรียมตัวสร้างหุ่นยนต์ ด้วยตัวเอง 3191  
99
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (2) 3146  
98
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ (1) 4354  
97
หุ่นยนต์จากความฝัน สู่โลกความ เป็นจริง 2353  
96
ความหมายของหุ่นยนต์ 1971  
95
สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากเลย 2891  
94
หล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่งจ่ายจาก AC 17168  
93
แหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ (1) 12782  
92
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (2) 4374  
91
ความถี่กับชีวิตประจำวัน (1)2590  
90
การใช้ชุดจ่ายไฟอย่างปลอดภัย 3280  
89
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น11503  
88
ไฟฟ้า และ ความหมายของปริมาณทางไฟฟ้า 15091  
87
อิเล็กทรอนิกส์ คือ........ 5607  
86
AVR robotตอน_รู้จักกับไมโครคอนโทรเลอร์ AVR20895  
85
AVR robotตอน_ขั้นตอนการ Load Program และ การทดสอบหุ่นยนต์6476  
84
AVR robotตอน_ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม9057  
83
AVR robotตอน_การติดตั้งโปรแกรม 4737  
82
AVR robotตอน_ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์9935  
81
หุ่นยนต์ ตอน ประโยชน์ของหุ่นยนต์ 8608  
80
หุ่นยนต์ ตอน กฎของหุ่นยนต์ 3217  
79
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ 2 4062  
78
หุ่นยนต์ ตอน เริ่มศึกษาทางด้านหุ่นยนต์6521  
77
หุ่นยนต์ ตอน มาทำหุ่นยนต์บังคับมือกันเถอะ68411  
76
หุ่นยนต์ ตอน การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง14868  
75
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 3/ 311239  
74
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 2/ 38444  
73
PIC mikro C การแสดงผลของ 7 Segments ตอนที่ 1/ 37872  
72
PIC mikro C การรับค่าอินพุท8136  
71
PIC mikro C เขียนโปรแกรมไฟวิ่ง 13688  
70
PIC mikro C การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 25549  
69
PIC mikro C การทดลอง ไฟ LED9253  
68
PIC mikro C ตอน เลขฐาน 165697  
67
PIC mikro C ตอน เริ่มต้นใช้งาน 5527  
66
ภาษา C ตอน _ฟังก์ชั่นเบื่องต้น15145  
65
ภาษา C ตอน _การหารากที่219793  
64
ภาษา C ตอน _เลขยกกำลัง35256  
63
ภาษา C ตอน_โจทย์_การตัดคะแนน4665  
62
ภาษา C ตอน อาร์เรย์5517  
61
ภาษา C ตอน คำสั่งวนลูป21914  
60
ภาษา C ตอน คำสั่งเงื่อนไข10943  
59
ภาษา C ตอน ตัวดำเนินการ4747  
58
ภาษา C ตอน การรับข้อมูล 6965  
57
ภาษา C ตอน การแสดงผลข้อมูล3752  
56
ภาษา C ตอน รหัส ASCII26927  
55
ภาษา C ตอน ชนิดข้อมูลตัวอักษร5381  
54
ภาษา C ตอน ตัวแปรและชนิดข้อมูลตัวเลข10854  
53
ภาษา C ตอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น4049  
52
ภาษา C ตอน แนะนำภาษา C เบื้องต้น4470  
51
AVR – Arduino ตอน การสื่อสารอนุกรม11498  
50
AVR-Arduino ตอน ชนิดตัวแปร9131  
49
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับการรับค่าจากสวิตช์19552  
48
AVR – Arduino ตอน ง่ายๆกับไฟวิ่ง9820  
47
AVR – Arduino ตอน การใช้ help4181  
46
AVR – Arduino ตอน การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 15519  
45
AVR – Arduino ตอน เริ่มการทดลอง5241  
44
PIC ภาษา C ตอน รู้จักกับ mikro C 11958  
43
AVR – Arduino ตอน การใช้โปรแกรม Arduino7981  
42
AVR – Arduino ตอน เตรียมเครื่องมือให้พร้อม9192  
41
AVR - Arduino เรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์6540  
40
การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 131621  
39
การเรียกชื่อ รูปร่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 9272  
38
PIC ภาษา C ตอน การใช้งาน Help File3197  
37
การหาDatasheet ของอุปกรณ์14777  
36
PIC ภาษา C ตอน การสร้างโครงงานสำหรับมือใหม่8407  
35
PIC ภาษา C ตอน การขับเซอร์โวมอเตอร์12594  
34
PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break 4539  
33
PIC ภาษา C ตอน การขับสเต็ปเปอร์มอเอตร์9648  
32
PIC ภาษา C ตอน การติดต่อพอร์ตอนุกรม13405  
31
PIC ภาษา C ตอน การขับมอเตอร์กระแสตรง10427  
30
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ทำไฟวิ่ง8927  
29
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (2)4854  
28
อุปกรณ์ ตอน รีเลย์27563  
27
อุปกรณ์ ตอน ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)8340  
26
อุปกรณ์ ตอน ซีเนอร์ไดโอด14292  
25
PIC ภาษา C ตอน รับค่าจากสวิตช์ (1)5767  
24
PIC ภาษา C ตอน แสดงตัวเลข 7- Segment9802  
23
อุปกรณ์ ตอน 7 Segment (ตัวแสดงผล 7 ส่วน)6947  
22
อุปกรณ์ ตอน ไดโอด58611  
21
เรียนรู้จากชุดคิทตอน2 เตรียมเครื่องมือประกอบชุดคิท9895  
20
เรียนรู้จากชุดคิทตอน1 มีอะไรในชุดคิท16310  
19
PIC ภาษา C ตอนทำ LED วิ่งไปมา6401  
18
PIC ภาษา C ตอนเขียนโปรแกรมแรกขับหลอด LED7904  
17
อุปกรณ์ ตอน อุปกรณ์แสดงผล LED9489  
16
ค่าความต้านทานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด7613  
15
ภาษา_C_เบื้องต้น6490  
14
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC14612  
13
รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์9388  
12
ชนิดการใช้งาน PIC และ MC514892  
11
มอเตอร์ขนาดเล็กชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์5996  
10
เกตพื้นฐานและตารางค่าความจริง33921  
9
รู้จักกับไอซีดิจิตอล22885  

 
 
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์่
หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์ AVR Robot
ระบบ Digital
PIC ภาษา C
AVR - Arduino
AVR ภาษา C
C # อินเตอร์เฟส