ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


บทความ ตอนล่าสุด

 

ตอนที่

กลุ่ม

เรื่อง

เขียนเมื่อ

         

31

arduino

การอ่าานค่าสัญญาณ อนาล็อก

24 พค 65

30

arduino

การใช้งานโมดูล LDR

23 พค 65

29

arduino

การใช้งานโมดูลอินฟาเรด

22 พค 65

28

arduino

ทกสอบการทำงานรถหุ่นยนต์

21 พค 65

27

arduino

การใช้งาน โมดูล L298N ขัยมอเตอร์

19 พค 65

26

arduino

โครงหุ่นยนต์ใช้เขียนโปแกรมรุ่ีนแรก E1

19 พค 65

25

arduino

ส่งข้อมูลแสดงผลออกทาหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ทาง Serial Monitior

 

24

arduino


รับค่าสวิตช์มากกว่า 1 ตัว

 

23

arduino


รับค่าจากสวิตช์

 

22

arduinoไฟวิ่งแบบง่าย

 

21

arduino

ตอน เขียนโปแกรมแรก

 

20

Arduino

การติดตั้ง Driver CH340 สำหรับ
Arduino SMD

 

19

Arduino

การติดตั้ง Arduino IDE

 

18

อิเล็กทรอนิกส

ซีเนอร์ไดโอด

 

17

อิเล็กทรอนิกส์

ไดโอดแบบ บริดจ์

 

16

อิเล็กทรอนิกส์

ไดโอด

 

15

อิเล็กทรอนิกส์

สารกึ่งตัวนำ

 

14

อิเล็กทรอนิกส์


LDR (ตัวต้านทานไวแสง)

1 ธค 64

13

Arduino


ส่วนประกอบ UNO R3

30 พย 64

12

Arduino


เริ่มต้นกับ Arduino

26 พย 64

11

Arduino

ก้าวสู่โลก Arduino

ตค 64

10

อิเล็กทรอนิกส์

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ตค 64

9

อิเล็กทรอนิกส์

ตอนที่ 9 LED

 

8

อิเล็กทรอนิกส์

ต้วต้านทาน 2

 

7

อิเล็กทรอนิกส์

ตัวต้านทาน 1

 

6

อิเล็กทรอนิกส์

การใช้งาน โพโต้บอร์ด 2

 

5

อิเล็กทรอนิกส์

การใช้งาน โพโต้บอร์ด 1

 

4

อิเล็กทรอนิกส์

เตรียมความพร้อม ในการทดลอง

 

3

อิเล็กทรอนิกส์

รู้จักกับ แรงด้น ( V) กระแส ( A ) และกำลังไฟฟ้า (W)

 

2

อิเล็กทรอนิกส์

วงจรพื้นฐานและ ส่วนประกอบ

 

1

อิเล็กทรอนิกส์

ก้าวสู่โลกอิเล็กทรอนิกส์