ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 29

การใช้งาน โมดูลอินฟาเรดแบบสะท้อน

 
 

ชุดตรวจจับนี้จะประกอบไปด้วย ตัวส่ง
อินฟาเรท ตัวรับอินฟาเรท VR ปรับ
และ LED แสดงสถานะการทำงาน

หุ่นยนต์ตัวนี้ใช้ชุกตรวจจับตัวนี้ทำหน้าที่
ตรวจจับวัตถุ

ส่วนประกอบภายในชุดตรวจจับ และการต่อวงจรใช้งาน

 

ต่อวงจรทดสอบการทำงาน จะรับสัญญาณจากชุดตรวจจับ
เข้ามาที่ขา 8 ของ Arduino และให้ขส 13ทไหน้าที่
ส่งค่าออกไปยัง LED แสดงผลการทำงาน

 

ต่อวงจรทดสอบการทำงาน

 

// Code ที่ใช้ในการทดสอบ

int LED = 13;
int buttonPin = 8;
int sw ;
void setup() {
pinMode(8, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
sw = digitalRead(buttonPin);
if (sw==0)// เจอวัตถุ
{
digitalWrite(LED, HIGH);
}
if (sw==1) // ไม่เจอ
{
digitalWrite(LED, LOW);
}
}

Code ที่ใช้ในการทดสอบ

 

 

เขียนเมื่อ 22 พค 65