ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 28

ทดสอบการทำงานของ รถหุ่นยนต์

 

ก่อนที่จะออกแบบหุ่นยนต์โดยใช้โครงรถตัวนี้เราต้องต่อวงจรให้ มอเตอร์ทำงาน
และกำหนด Code ในการให้มอเตอร์หมุนไปในทิศทางที่ต้องการ
และนำ Code เหล่านี้ไปต่อยอด ในการสร้างหุ่นยนต์แบบที่ต้องการได้ต่อไป

 

ตัวอย่างหุ่นยนต์ที่ได้ออกแบบไว้ สำหรับบทความตอนต่อๆไป
หุ่นยนต์หลบหลีก , หุ่นยนต์ทำงานด้วยแสง , หุ่นยนต์ทำงานด้วยเสียง เป็น

 

ต่อ ขา 2 3 4 5 ไปยังบอร์ดโมดูลL298N หรือจะใช้ขา Digital ขาไหนก็ได
ทดสอบโปรแกรมให้หุ่นยนต์ เดินหน้า ถอยหลัง หยุด เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

 

เขียนโปแกรมควบคุมการทำงาน

//ทดสอบหุ่นยนต์เดินหน้า
void setup()
{
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(2,LOW); // เดินหน้า
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,HIGH);
delay(1000);
}


ทดลองเปลี่ยนคำสั่งในส่วนของ
void loop() ให้หุ่นยนต์ทำงาน
ในรูปแบบอื่นๆ

คำสั่งให้หบุด
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);

คำสั่งให้ถอยหลัง
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,LOW);

คำสั่งให้ เลี้ยงชวา
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,HIGH);
คำสั่งให้เลี้ยวซ้าย

digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);

 


ทดสอบการเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่างๆ เช่น
เดินหน้า 3 วินาทีแล้วหยุด 1วินาที แล้วให้เลี้ยวซ้าย...เป็นการฝึกทักษะในการเขียน
โปแกรมและสามารถนำ Code นี้ไปสร่างเป็นหุ่นยนต์รูปแบบอื่นๆได้ต่อไป

 

การทำงานของหุ่ยนต์ VDO ที่ลงใน Facebook พร้อม code ตัวอย่าง ฉบับเต็ม

 

เขียนเมื่อ 21 พค 65