ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 12 เริ่มต้นกับ ARDUINO

 
 
ส่วนประกอบขแงบอร์ด UNO R3 บอร์ด UNO R3 แบบ SMD ก็เช่นเดียวกัน

USB ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อโหลด
โปรแกรมและ
ใช้จ่ายไฟให้กับตัวบอร์ด
Power Jack: รับไฟจาก อแด็บเตอร์ 7-12 VDC
ช่องรับ Digital I/O มี 14 ช่อง คือ 0 – 13 ตามรูป ซึ่งทำหน้าที่รับ หรือ ส่ง สัญญาณแบบ Digital ได้ (กำหนดโดยโปรแกรม)
 
พอร์ต Powerไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้อง
การจ่ายไฟให้
กับวงจรภายนอก ประกอบด้วย
ขาไฟเลี้ยง +3.3 V, +5V, GND, Vin
ช่องรับสัญญาณอนาล็อก
 ตั้งแต่ขา A0-A5
 
 
 
บอร์ด Arduino Uno Rev3 SMD จาก arduino.cc
 
พบกันใหม่ในตอยต่อไปครับ
 
เขียนเมื่อ 27 พย 64