ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 12 เริ่มต้นกับ ARDUINO

 
 
บอร์ด Arduino เป็นเพียงสมองกลที่ทำหน้าที่
ตามคำสั่งที่เราโปรแกรมเข้าไปเท่านั้น
ในการเรียนรู้ที่จะนำ Arduino ไปใช้งาน ทำโครงานใดๆ ต้องมาทำเข้าใจภาพโดยรวม ของ
Arduino กันก่อน ครับ
 
โครงงานมากมายที่ สร้างจาก Arduino และยังไม่แหล่งเรียนรู้
ทั่วโลก มีทั้ง code ฟรี ทาง อินเตอร์เน็ตทั่วไป
เช่น 417 arduino Projectsเป็นต้น ของคนไทยเองก็มีมากมายเช่นกันครับ
 
 
ตัวอย่าง พัดลม จะทำงาน เป็นเวลา 3 นาที เมื่อ สวิตช์ถูถกด
 
สิ่งที่ต้องเข้าใจในอุปกรณ์แต่ละตัวที่จะนำมาสร้งโครงงานย
สวิตช์ จะให้ส่ง สัญญาณ เข้า อย่างไร
(จะให้เป็น Hi หรือ Low)
* ถ้าเป็ฌน Hi เวลาเขียนโปรม
จะง่ายกว่า ซึ่งจะอธิ้บาย ในบทความ
ตอนต่อๆไป
กำหนดขาที่จะรับสัญญาณจากสวิตช์
เข้ามา และ กำหนดขา ที่จะ
ส่งสัญญาณออกไป (ขับพัดลม)

เลือกใช้พัดลม 12V ซึ่งบอร์ด
Arduino นี้ไม่สามารุขับได้
ดังนั้นจึงต้องมีตัวขับมอเตอร์
อีกที

 
จะต้องมีตัวขับพัดลม ที่รับสัญญาณจาก Arduino ได้ ซึ่งอาจะจะใช้ บอร์ดขับมอเตอร์ หรือ บอร์ดรีเลย์ก็ได้ตาม
ความเหมาะสมกับโครงงาน นั้นๆ
.
ขั้นตอนต่อไป กำหนด ขา ใช้งาน ขารับสัญญาณเข้า (Input) ขาส่งสัญญาณออก (output)
กำหนด ส่งสัญญาณ Hi
กำหนด
ขา 12 รับค่าจาก สวิตซ์
กำหนด
ขา 13 ส่งสัญญาณออกไป

เลือกใช้บอร์ดขับมอเตอร์
รับสัญญาณจาก Arduino

 

.
ขั้นตอนต่อไปคือการเขียนโปรแกรม
เมื่อกำหนดส่วนประกอบ ทั้งหมดแล้ว จากนั้นมาทำการเขียนโปรแกรมและทดสอบการทำงาน
 
อุปกรณ์รอบข้าง ทากมายที่ต้องเรียนรู้การทำงาน เพื่อที่จะนำไปใช้ในโครงงานอื่นๆ ตามที่ต้องการได้
 
Arduino ตอนต่อไป จะได้กล่าวถึงส่วนประกอบของบอร์ด
 
 
พบกันใหม่ในตอยต่อไปครับ
 
เขียนเมื่อ 26 พย 64