ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 24

รับค่าจากสวิตช์มากกว่า 1 ตัว 

 ในตอนนี้ จะทดลองการรับค่าจากสวิตช์ 2 ตัว หรือ มากกว่า ก็ได้ การเขียนโปรแรกม จะแตกต่างกันอย่างไร

 


ต่อวงจรตามรูป กำหนด ชื่อ Sw และ LED ตามรูป เมื่อเขียนโปรแกรมการทำงานของวงจร

 
// รับค่าจากสวิตช์ 2 ตัว

int buttonPin1 = 8;
int buttonPin2 = 9;
int LED1 = 10;
int LED2 = 11;
int sw1 ;
int sw2 ;

void setup()
{

pinMode(8, INPUT);
pinMode(9, INPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
}

void loop()
{
sw1 = digitalRead(buttonPin1);
sw2 = digitalRead(buttonPin2);
if (sw1==0&&sw2==0)
{
digitalWrite(LED1, LOW);
digitalWrite(LED2, LOW);
}
if (sw1==1&&sw2==1)
{
digitalWrite(LED1, HIGH);
digitalWrite(LED2,HIGH);
}
if (sw1==0&&sw2==1)
{
digitalWrite(LED1, LOW);
digitalWrite(LED2,HIGH);
}
if (sw1==1&&sw2==0)
{
digitalWrite(LED1, HIGH);
digitalWrite(LED2,LOW);
}

 

ผลที่ได้
 
ลองนำความรู้จากตอนที่ 22 ไฟวิ่งอย่าง่าย
มาใช้สวิตช์กด แบบนี้ั
จะได้มากถึง 4 รูปแบบ ลองทำดูครับ วงจรนี้ จะใช้ในบทความตอนต่อ
ไปมาดูว่า สวิตช์ 2 ตัว LED 4 จะทำโครงงานอะไรได้บ้าง


 
การเขียนโปแกรม ส่วนไหนไม่เข้าใจ สามารถสอบถามมาได้ครับ ( ไม่รับโทรสอบถามครับ)
ส่วนไหนอธิบายได้ก็จะอธิบายให้ ส่วนไหนผมยังไม่ได้ศึกษา ก็คงตอบไม่ได้..
 
เขียนเมื่อ 20 ธค 64
 
พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ