ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 23

รับค่า่จากสวิตช์ 

 ในตอนนี้ จะทดลองการรับค่าจากสวิตช์ 
ส่งสัญญาณ เข้า Arduino ถ้าเข้าใจหลักการทำงานแล้ว ก็สามารถนำไปต่อยอดทำโครงา ง่ายๆ ได้อีกมากมาย

 


ในการทดลองนี้จะใช้ สวิตช์แบบกดติดปล่อยดับและต่อวงจรแบบ Pull-Down 
คือ เมื่อกดสวิตช์ จะส่งสัญญาณ 1 ( High) ถ้า ไม่กด จะส่งสัญญาณ 0 (Low) เข้า บอร์ด Arduinoการต่อวงจรสวิตช์ มี 2 รูปแบบคือ
Pull UP ไม่กดสวิตช์ จะส่งสัญญาณ 1 ให้กับขา Digital Arduino
ตลอดเวลา เมื่อสวิตช์ถูกกดจะให้สัญญาณ 0
Pull Down ไม่กดสวิตช์ จะส่งสัญญาณ 0 ให้กับขา Digital Arduino 
ตลอดเวลา เมื่อสวิตช์ถูกกดจะให้สัญญาณ 1

 


ต่อวงจรตามรูป
รูปแบบการทำงาน ถ้ายังไม่ได้กดสวิตช์ LED ดับ ถ้า กดสวิตช์ LED สว่าง
กำหนด ขา 12 รับสัญญาณเข้า และ ขา 9 ส่งสัญญาณออก

 
ต่อวงจร ในบอร์ดทดลอง จากนั้น เปิดโปรแกรมแล้วเขียน Code ได้เลย

 

/ รับค่าจากสวิตช์
// sw1 กด =1 ไม่กด=0
// ขา 9 รับค่ sw ขา 12 ส่งไป LED
//-------------------------------

int LED = 9;
int buttonPin = 12;
int sw ;

void setup()
{
pinMode(12, INPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop()
{
sw = digitalRead(buttonPin);
if (sw==1)
{
digitalWrite(LED, HIGH);
}
else
{
digitalWrite(LED, LOW);

}

 
 


 
 
 
 
 
 
 
การเขียนโปแกรม ส่วนไหนไม่เข้าใจ สามารถสอบถามมาได้ครับ ( ไม่รับโทรสอบถามครับ)
ส่วนไหนอธิบายได้ก็จะอธิบายให้ ส่วนไหนผมยังไม่ได้ศึกษา ก็คงตอบไม่ได้..
 
เขียนเมื่อ 20 ธค 64
 
พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ