ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 22

ไฟวิ่งแบบง่าย


 

 ในตอนนี้ จะลองมาทำไฟวิ่งกันโดยจะใช้ Code เดิมจาก
บทความตอนที่แล้ว มา เขียนให้ได้ไฟวิ่ง ตามที่ต้องการ ซึ่ง
ในตอนนี้ จะลองต่อ LED 4 ดวง


 


ต่อวงวจรตามรูป ในวงจรนี้
จะใช้ขาที่ 9 -12 ซึ่งเป็นขา Digitalทำหน้าที่ ส่งสัญญาณออกไปให้
LED แสดงผลโดยจะต่อ ตัว R ค่า 330 E ไว้ ป้องกัน LED เสียหาย

 
จะกำหนดรูปแบบไฟวิ่งดังนี้

 เขียนโปแกรมดังนี้ ( code #1)
ใน ฟังก์ชั่น Setup จะกำหนด ให้ ขา 9 ถึง 12 เป็นขา Output ส่งสัญญาณออก

 

 

 


ส่วนนี้ จะเป็นส่วนแสดงผลไฟวิ่ง แบบตามที่ระบุไว้ ( code #1)

 

 

แสดงผลการทำงานของโปแกรม LED จะวิ่งตามรูปแบบที่กำหนด
 
ลองเปลี่ยนรูปแบบ เป็นแบบนี้ จะเขียนโปแกรมอย่างไร ( code #2)
 


การประยุกต์ใช้งานเราอาจะเพิ่ม สวิตช์เลือกรูปแบบไฟวิ่ง หรือ จะใช้ VR ปรับคาวมเร็วของไฟวิ่งได้ ซึ่งจะได้อธิบายไว้ในตอนต่อๆไป
 
 
( code #1)
------------------------
void setup()
{
pinMode(12 , OUTPUT);
pinMode(11 , OUTPUT);
pinMode(10 , OUTPUT);
pinMode(9 , OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(12, HIGH );
delay(500);
digitalWrite(11, HIGH );
delay(500);
digitalWrite(10, HIGH );
delay(500);
digitalWrite(9, HIGH );
delay(500);
digitalWrite(12, LOW );
digitalWrite(11, LOW );
digitalWrite(10, LOW );
digitalWrite(9, LOW );
delay(500);
( code #2)
------------------------
void setup()
{
pinMode(12 , OUTPUT);
pinMode(11 , OUTPUT);
pinMode(10 , OUTPUT);
pinMode(9 , OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(12, HIGH );
delay(500);
digitalWrite(11, HIGH );
delay(500);
digitalWrite(10, HIGH );
delay(500);
digitalWrite(9, HIGH );
delay(500);
digitalWrite(9, LOW );
delay(500);
digitalWrite(10, LOW );
delay(500);
digitalWrite(11, LOW );
delay(500);
digitalWrite(12, LOW );
delay(500);
digitalWrite(12, LOW );
digitalWrite(11, LOW );
digitalWrite(10, LOW );
digitalWrite(9, LOW );
delay(500);
 
 
 
การเขียนโปแกรม ส่วนไหนไม่เข้าใจ สามารถสอบถามมาได้ครับ ( ไม่รับโทรสอบถามครับ)
ส่วนไหนอธิบายได้ก็จะอธิบายให้ ส่วนไหนผมยังไม่ได้ศึกษา ก็คงตอบไม่ได้..
 
เขียนเมื่อ 15 ธค 64
 
พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ