ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 18

ไดโอด ตอนที่ 3 ซีเนอร์ ไดโอด





รูป และ สัญลักษณ์ ซีเนอร์ไดโอด


ซีเนอร์ไดโอด ใช้ในการควบคุมแรงดันให้คงที่
ยกตัวอย่าง ซีเนอร์ไดโอด 1N5242 ขนาด 0.5W 
รักษาระดับแรงดัน 12V



กราฟแสดงการทำงานของ ซีเนอร์ไดโอด



ค่ามาตราฐานของ ซีเนอร์ไดโอด 1/2w และ 1.3w



คุณสมบัติทางไฟฟ้าของ 1N5231 (5.1V) จาก datasheet





ทดสอบการทำงานของ 1N5231 1/2W 5.1V


ทดสอบการทำงานของ ซีเนอร์ไดโอด


ผลการทดสอบในการวัดค่า


เบอร์ และ แรงดัน ของ ซีเนอร์ไดโอด ขนาด 1/2W

 

เบอร์ และ แรงดัน ของ ซีเนอร์ไดโอด ขนาด 1W
เบอร์ และ แรงดัน ของ ซีเนอร์ไดโอด ขนาด 1.3W และ 5W
 
 


IC ควบคุมแรงดัน 78XX วงจรภายในประกอบด้วย ซีเนอร์ไดโอด
 
IC ควบคุมแรงดัน 78XX วงจรภายในประกอบด้วย ซีเนอร์ไดโอด
 
 
 
พบกันใหม่ในตอยต่อไปครับ
 
เขียนเมื่อ 11 ธค 64