ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 16

ไดโอด


ไดโอด มีให้เลือกไช้งานหลายรูปแบบ
เช่น โพโต้ไดโอด , LED , ไอโอดทั่วไป , ซีเนอร์ไดโอด เป็นต้น

สัญลักษณ์ ของ ไดโอด แบบต่างๆ
 
ในตอนนี้ จะกล่าวถึง ไดโอด แบบทั่วไป
สัญลักณ์ และ รูปของ ไดโอด
ไดโอด ทั่วไปจะมี 2 ขา คือ ขา A(+) และ ขา C(-) สังเกต ขาC จะมีรอยสีขาว
 
ไดโอด ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ ดังนั้น จะมีสถานะที่ทำงาน และ
สถานะที่ไม่ทำงาน โดยการต่อต้องต่อ
ขา A ไว้ที่ขั้ว + เสอม วงจรจึงทำงานได้
 
ต่อแบบนี้ กระแสไหลผ่าน
ตัวไดโอด ได้ LED ทำงาน
ต่อแบบนี้ กระแสไหลผ่าน
ตัวไดโอด ไม่ได LED ไม่ทำงาน
 
ทดสอบการทำงานของ ไดโอด ว่า มีแรงดันตกคร่อมที 0.6V หรือเปล่า
 
ผลการทดสอบ โดยการต่อวงจร แรงดันตกคร่อม ไดโอด จะอยู่ที่แระมาณ 0.6V
 
การวัดขา ไดโอด ในกรณีไม่เห็นแถบขาว
ใช้ย่านวัด
ตัวต้านทาน แล้ววัดสลับไปมา ดังรูป
หากตัวเลข 00.0 แสดงว่าวัดไม่ตรงขา ถ้าตัวเลขขึ้น (เลขอะไรก็ได้ เช่น 90.0) แสดงงว่า วัดตรงขา
จะได้ขาที่วัดสายแดงเป็น ขา A (+) ส่วนอีกขา จะเป็น ขา K(-)
 
ผลที่ได้จากการวัดด้วยมิเตอร์
 
คุณสมบัติของ ไดโอด 1N4001 ตาม datasheet
 
แรงดันและกระแสของเบอร์ไดโอด ที่นิยมใช้งาน Power Diode ไดโอดกำลัง ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก
 
ตัวอย่าง วงจรที่มี ไดโอด ทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ
 
ยังมีไดโอดอีกหลายชนิดที่จะกล่าวถึงในบทความต่อๆไปครับ
 
 
 
 
 
พบกันใหม่ในตอยต่อไปครับ
 
เขียนเมื่อ 10 ธค 64