ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 15

สารกึ่งตัวนำ


 
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำมากจากสารกึ่งตัวนำ
เรามาทำความรู้จักกับสารกึ่งตัวนำกันก่อน ครับ
 
สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) มีคุณสมบัติที่จะนำไฟฟ้าก็ได้ ไม่นำไฟฟ้าก็ได้ ส่วนมากจะทำมาจาก
ธาตุเจอร์เมเนียม (Germanium) หรือ ซิลิคอน (Silicon)
 
สารกึ่งตัวนำ P-Type ทำมาจาก ธาตุเจอร์เมเนียม หรือ ซิลิคอน นำไปเติมธาตุบางตัว ซึ่งทำให้
อะตอมของธาตุหลักเกิดช่องว่างเรียกว่า โฮส
เสมือนว่า P-Type มีสภาพเป็น +ส่วน N-Type ก็ทำเช่นเดียวกัน แต่ จะมีอะตอมเพิ่มขึ่นมา มีสภาพ เป็น -
 
โครงสร้างภายในของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ จะประกอบไปด้วย
สารชนิด P และ สารชนิด N ดังรูป
 
 
พบกันใหม่ในตอยต่อไปครับ
 
เขียนเมื่อ 7 ธค 64