ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 11 ก้าวสู่โลก ARDUINO

บอร์ดพัฒนา Arduino ชนิดต่างๆ มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งาน
ม่ทำความรู้จักบอร์ด บางรุ่นกันครับ
 
บอร์ด Arduino UNO R3
เป็นบอร์ดยอดนิยมทั่วไป ใช้ชิป Atmega 328 มี 14 พอร์ต Digital 6 พอร์ต Analog
คามถี่ใช้งานย 16MHz หาซื้อง่าย ราคาถฅูก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ศึกษา หรือ
ทำโครงงานได้มากมาย
 
บอร์ด Arduino Mini
บอร์ดขนาดเล็ก ใช้ชิฟ Atmega 328
ไม่สามารถโปรแกรมเข้าโดยตรงได้ ถ้าจะโปรแกรม
ต้องใช้ โมดูล USB to UART มาใช้ร่วมด้วย
 
บอร์ด Arduino Pro Mini
เป็นบอร์ดขนาดเล็ก ใช้ ATmega 328 ไม่สามารถ
โปรแกรมได้โดยตรง จะต้องใช้ โมดูล USB to UART มาร้วมด้วย
ใช้แรงดัน 3.3V หรือ 5V
 
บอร์ด Arduino Nano
ใช้ขิฟ ATmega 136 หรือ 328 เหมือนรุ่น UNO
มี Input Output น้อย มีขนาดเล็ก
สามารถโปรแกรมได้โดยตรง
 
บอร์ด Arduino MEGA ADK
ใช้ ATmega 2560 แรงดัน 5V ความถี่ใช้งาน 16MHz
ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ แอนดรอย ผ่าน OTG
.
บอร์ด Adduino Leonard
ใช้ชิฟ ATmega 32u4 แรงดัน 5V ความถี่ 16MHz
จำลองเป็นเมาาหรือ คีย์บอร์ดได้
.
บอร์ด Arduino Duo
ใช้ AT91SAM3X8E เทคโนโลยี่เดียวกับ ARM 32 บิต
แรงดัน 3.3V พอร์ตใช้งานมากมาย ความถี่ 84MHz
 
 
 
พบกันใหม่ในตอยต่อไปครับ
 
เขียนเมื่อ ตค 64