ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

 

ตอนที่ 9 LED
LED ย่อมาจาก Light-Emitting Diode
LED สามารถเปล่งแสงออกมาได้ (คลื่อนแสง) เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 

LED เป็นอุปกรณ์ที่มีขั้ว ( ต้องระวังในการใช้งาน) จะมีขา A (Anode)ฤ และขา K หรือ C (Cathode)
เวลาต่อใช้งาน นั้น กระแสไฟฟ้สจะวิ่งจาก A ไปยัง K
** การสังเกตขา K จะมีรอยบาก

LED ที่พบเห็นทั่วไป เป็นแบบ สี แดง เขียว ส้ม เหลือง ขนาด 3 , 5 , 8 มม
และแบบใส เปล่งแสงสีแดง เขียว น้ำเง้น ขาว เหลือง(ส้ม) ชมภู ม่าง
LED แบบ ตัวส่งอินฟาเรท และ ตัวรับเรียกว่าโพโต้ทรานซิสเตอร์

ตัวอย่างข้อมูล LED จาก Datasheet

ขา A เรียกว่า อาโนท ขานี้ต้องต่อขั้ว บวก (+)
ขา K เรียกว่า แคโทด ขานี้ต้องต่อขั้ว ลบ (-)
โดยทั่วไป LED จะทำงานช่วงแรงดัน 1.8-2.3V (ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น)
กระแสไหลผ่านจะอยู่ในช่วง 20mA - 30mA
แรงดันที่เหมาะสมคือประมาณ 2V

ทดลองต่อวงจร LED ใช้แรงดัน 3V DC จ่ายในวงจร จะได้ค่ากระแสไหลผ่าน 30.79 mA
** แต่ไม่แนะนำต่อใช้งานจริง ถ้าปล่อยแบบนี้ L

ในการต่อใช้งาน จะต้องมีตัวต้านทาน สำหรับกันกระแสไหลเกินในวงจรด้วย

LED .ในรูปแบบอื่นที่พบเห็นทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
พบกันใหม่ในตอยต่อไปครับ
 
 
เขียนเมื่อ กค 64