ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

 

ตอนที่ 7 ตัวตานทาน (2)
ตัวอย่าง datasheet ของตัวต้านทาน

 

R 5% ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
R 1% ใช้ในงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง
เช่น เครื่องวัด เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
ก่อนวัดค่า R ต้องปรับมาที่ตำแห่งการวัด R

 


เทียบการอ่านค่า และ ค่าที่ได้จาก มิเตอร์
ความแม่นยำในการวัดขึ้นอยู่กับคุณภาพของมิเตอร์ด้วย
ถ้าวัดค่าที่ต่ำมากๆ อาจต้องใช้มิเตอร์จากเข็มแทน
   
   
 
 
 
พบกันใหม่ในตอยต่อไปครับ
 
 
เขียนเมื่อ กค 64