รวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ
ในส่วนนี้ อยู่ระหว่างการ update และ ปรับปรง ข้อมูลลใหม่
: Dot matrix LED running display
-------------------
: Toggle ON / OFF Switch
-------------------
: Solar Mailbox project
-------------------
: Centrifugal fish autofeeder
-------------------
: MAX6953 Development board
-------------------
: The experimenter's pot - Digital Potentiometer
-------------------
: 4 channel infrared remote relays
-------------------
: Dual Relay Driver Board
-------------------
: Solid state relay switch
-------------------
: IR Remote Volume Controller
-------------------
: Audio VU meter 9 leds
-------------------
: Simple optical switch
-------------------
: Flyback Transformer Driver
-------------------
: Analog Temperature Controller - Temperature Relay
-------------------
: PIC16F688 Digital Voltmeter
-------------------
: Digital Room Thermometer
-------------------
: PIC16F84A Gas Detector using GH-312 sensor
-------------------
: DDS Function Generator
-------------------
: Single Chip Temperature Data Logger
-------------------
: Ultra High Sensitive Probe
-------------------
: Simple Crystal Tester
-------------------
: Transistor tester
-------------------
: IR Digital Thermostat for FAN
-------------------
: Voltmeter + Ammeter LCD panel
-------------------
: Logic Probe Plus
-------------------
: Logic Probe
-------------------
: Voltage Monitor
-------------------
: Inductance meter adapter
-------------------
: Mosfet TESTER
-------------------
: Led display digital Voltmeter
-------------------
: Two way Simple Very Small Telephone Exchange
-------------------
: The Link "P" - Privacy Link! (Telephone Intercom)
-------------------
: The Original 2 Phone Link Design
-------------------
: The Link 4+0 – Internal Intercom
-------------------
: The Link A2B+1 (the Link Telephone Intercom - DTMF version)
-------------------
: The Link Telephone Intercom – Every Home Should Have One
-------------------
: Telephone Hold Button
-------------------
: Phone Busy Indicator
-------------------
: Phone line indicator
-------------------
: Electronic Stethoscope
-------------------
: Plants Watering Watcher
-------------------
: Mini efficient coil launcher from disposable camera flash
-------------------
: IR Remote Control Jammer
-------------------
: XBee Accelerometer Demo Wireless Tilt Mouse Application
-------------------
: Programmable Home Security Alarm System
-------------------
: PIR Motion Sensor
-------------------
: Flood Detector
-------------------
: Simple Touch Switch
-------------------
: IR remote extender
-------------------
: Ethernet based Security System
-------------------
: Water level buzzer
-------------------
: iButton electronic lock
-------------------
: Church bell Controller
-------------------
: Power Supply Short Circuit Protection
-------------------
: 1.2 - 36V / 5A Adjustable Power Supply
-------------------
: Digital Multiple Voltage Power Supply 1.2 to 33 Volts DC @ 3 Amps
-------------------
: Mini variable power supply
-------------------
: Charger for mobile phones
-------------------
: Li-Ion Charger
-------------------
: Lead Acid Battery Charger #2
-------------------
: Lead Acid Battery Charger #1
-------------------
: Simple 78xx Current Booster
-------------------
: .2v LED Flasher - Joule thief
-------------------
: 13.8V/40A Stabilized Power Supply
-------------------
: Dual Voltage Power Supply
-------------------
: 1.2 - 15V/3A adjustable regulated power supply
-------------------
: NiCd - NiMH Charger
-------------------
: Pulse Charger for reviving tired Lead Acid batteries
-------------------
: Batteries charger & PSU - ideal for digital cameras
-------------------
: TTL Power Supply with "Crowbar" protection
-------------------
: 500W low cost 12V to 220V inverter
-------------------
: 3-30 V/2.5 A Stabilized power supply
-------------------
: 0-50V 2A Bench power supply
-------------------
: 13.8V 20A power supply
-------------------
: 0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3 A
-------------------
: Relay Sequencer Board
-------------------
: The Nic Nac Tic Tac Crystal Radio Set
-------------------
: Simple FM Transmitter
-------------------
: The "UnFETtered Crystal Radio!
-------------------
: AM FM Simultaneous Transmitter Using Digital IC
-------------------
: 60W Linear amplifier
-------------------
: AM To FM converter
-------------------
: Nostalgic Crystal Radio
-------------------
: 4W FM Transmitter
-------------------
: FM radio
-------------------
: Transmitter FM 45W with valve
-------------------
: CB transmitter
-------------------
: CB receiver
-------------------
: 4 Watt FM Transmitter
-------------------
: Digital & Binary clock with thermometer & hygrometer
-------------------
: MultiKey - One Wire Keypad
-------------------
: MCS08DZ60 Evaluation Board
-------------------
: Microcontroller Clapper Switch
-------------------
: Arduino Solar Day Night Controller
-------------------
: LED UV exposure box
-------------------
: OSCCAL Value Finder
-------------------
: USB Low Pin Kit
-------------------
: 3-Wire Serial LCD using a Shift Register
-------------------
: Learning Board for PIC12F683 Microchip
-------------------
: PIC based WWVB clock
-------------------