มาเรียนรู้ Arduino ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงทำโครงงานที่ง่ายๆ ได้ เรียนรู้เป็นลำดับ

 
 
                 
ตอนที่ 30   ตอนที่ 29   ตอนที่ 28   ตอนที่ 27   ตอนที่ 26
                 
       
ตอนที่ 25
ส่งข้อมูล ออกจอ
มอนิเตอร์
  ตอนที่ 24
Arduino
ตอน รับค่าสวิตช์มากกว่า 1 ตัว
  ตอนนที่ 23
Arduino
ตอนรับค่าจากสวิตช์
  ตอนที่ 22
arduino
ตอนไฟวิ่งแบบง่าย
  ตอนที่ 21
arduino
ตอน เขียนโปแกรมแรก
                 
       
ตอนที่ 20
การติดตั้ง Driver CH340 สำหรับ Arduino SMD
  ตอนที่ 19
การติดตั้ง Arduino IDE
  ตอนที่ 13
ส่วนประกอบ UNO R3
  ตอนที่ 12
เริ่มต้นกับ Arduino
  ตอนที่ 11
(ตอนที่ 1 ของ Arduino)
ก้าวสู่โลก Arduino
                 
                 
 
 
 
 
 
 
          
    ทดสอบเขียน coed การทำงาน
ของรถหุ่ยนต์
  การใช้งานอินเตอร์รัพท์   คุมความเร็วใช้ VR อ่านค่า
ได้จาก Serial Monitior
  พื้นฐาน PWM
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC
                 
       
ไฟวิ่ง 8 ดวงแบบปรับควา
มเร็วได้ จาก VR แบบเบื้องต้น.
  7 เซ็กเม้น นับ 0-9 วนไปเรื่อยๆ
เขียน code แบบง่ายๆทั่วไป
  พื้นฐาน ขับ 7 เซ็กเม้น 4 หลัก   นับเลข 2 หลัก 00-99
วนไปเรื่อยๆ
  ทดลอง เขียนวงจรนับ หลัก
เดี่ยว 0-9 ต่อเข้ากับ
เซ็นเซอร์อินฟาเรท